منابع کارشناسی ارشد

منابع ارشد بیش از 50 رشته ارشد

منابع آزمون کارشناسی ارشدمجموعه زیست شناسی
ساعت ٥:۱۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٧/۱٦  کلمات کلیدی:

منابع آزمون کارشناسی ارشد
1- زبان تخصصی
A. جزوه زبان تخصصی، زیست شناسی، دکتر احمدی، درس و تست (جزوه کلاسی پوران پژوهش)
B. ESM
C. Medical of terminology
D. Biology of Microoganisms (Brock)
E. Cell and Molecular Biology (watson)

2- بیوشیمی
A. بیوشیمی، دکتر احسانی، پوران پژوهش
B. Principles of Biochemistry (Lehninger 2005)
C. Text Book of Biochemistry (Devlin)
D. Biochemistry (strayer)
E. اصول زیست شیمی دکتر دانیال زاده 2 جلد
F. بیوشیمی هارپر- لیومن لننینجر
G. بیوشیمی استرایر
H. چکیده بیوشیمی، پروین پاسالار، انتشارات دانشگاه تهران

3-ژنتیک
A. ژنتیک، دکتر حسینی (سری کتاب ارشد، پوران پژوهش)
B. جزوه ژنتیک، دکتر سهرابی، درس و تست
C. Genetics, Goodenough 1984 چاپ جدید
D. Genetics, 2nd ed. Rossell, 1988
E. Genetices, Zubay, 1987
F. Genes V, Lewin, 1994
G. Genes, Genomes, Simgest Berg, 1991
H. ژنتیک استنسفیلد، ویرایش ششم
I. ژنتیک از دیدگاه مولکولی مولف مجتبی سهرابی
J. ژنتیک + 100 مولف مجتبی سهرابی
K. ژنتیک مولکولی مولف واتسون ترجمه پاسالار
L. ژنتیک آساد

2- بیولوژی سلولی و مولکولی
A. بیولوژی سلولی و مولکولی، دکتر عبادی، پوران پژوهش
B. کتاب سلولی مولکولی دکتر یوسفی (انتشارات پوران پژوهش)
C. کتاب بیولوژی سلولی مولکولی مولف دکتر رسول صالحی
D. کتاب زیست سلولی مولکولی مولف دکتر مجد
E. کتاب زیست سلولی مولکولی مولف گیتی امتیازی
F. بیولوژی سلولی و مولکولی لودیش، انتشارات میر (تیمور زاده)

3- بیوفیزیک
A. جزوه بیوفیزیک دکتر فرید نوری، درس و تست،
B. کتاب مبانی بیوفیزیک دکتر حسین دخت
C. کتاب رادیوبیولوژی برای رادیولوژیست ها ترجمه فردرانی
D. بیوفیزیک و محاسبات بیوشمیایی (دکتر موسوی موحدی)
E. شیمی فیزیک (دکتر صبوری)
F. کتاب فیزیک تشعشع (دکتر نجم آبادی، عمدتا 3 فصل اول)
G. کتاب بیوشیمی فیزیک، دکتر فرزامی (فصول بیوترمودینامیک، بیوشیمی فیزیک محلول ها الکتروفورزها، کروماتوگرافی)
H. کتاب مبانی بیوفیزیک مولف حسین دخت به خصو فصول بیوفیزیک غشا ویسکوزیته، اسپکتروفوتومتری
I. کتاب رادیولوژی برای رادیولوژیست ها، دکتر مزدرانی


4- میکروبیولوژی عمومی و میکروب شناسی سیستماتیک (باکتری شناسی پزشکی)
A. میکروبیولوژی تالیف دکتر آموزگار، انتشارات پوران پژوهش
B. میکروبیولوژی، تالیف دکتر بهادر، انتشارات پوران پژوهش
C. میکرب شناسی تالیف دکتر ملکزاده
D. جزوه میکروبیولوژی محیطی تالیف خانم دکتر نوحی منبه درسی میکروبیولوژی محیطی
E. میکروب شناسی جاوتز
F. میکروب شناسی مورای
G. میکروبیولوژی عمومی تالیف دکتر ملکزاده

5- میکروبیولوژی غذایی
A. میکروبیولوژی غذایی مدرن (جلد 1 و 2 ) ترجمه دکتر علی مرتضوی
B. میکروب شناسی غذایی ترجمه دکتر محرابیان

6- میکروبیولوژی صنعتی
A. بیوتکنولوژی و میکروب صنعتی ترجمه دکتر علی مرتضوی

7- ریاضی
A. ریاضی دکتر جاجی جمشیدی انتشارات پوران پژوهش


8- شیمی آلی
A. جزوه شیمی آلی عمومی، دکتر عابدین درس و تست
B. شیمی آلی موریسون و بوید

9- شیمی فیزیک
A. شیمی فیزیک و کوانتوم، دکتر عابدین . انتشارات پوران پژوهش)
B. شیمی فیزیک دکتر صبوری

12- گیاهشناسی
A. جزوه گیاهشناسی و سیستماتیک گیاهی، خانم اورمزدی

13- فیزیولوژی گیاهی
A. فیزیولوژی گیاهی، مهندس افراسیاب راهنما،انتشارات پوران پژوهش (در دست چاپ)
B. فیزیولوژی گیاهی تایز و زایگر (دو جلدی)
از این سری منابع نیز می توانید استفاده نمایید:

زبان عمومی: 1- گرامر زبان عمومی کلیه رشته‌های کارشناسی ارشد، تألیف وحید عسگری، انتشارات: کانون فرهنگی آموزش. 2- لغت: 504 absolutely essntial words , TOFEL flash (vocabulary) 3- درک مطلب : TOFEL flash (Reading)، -زبان انگلیسی عمومی 2(درک مطلب)، انتشارات کانون فرهنگی آموزش
زبان تخصصی: مجموعه تست‌های طبقه‌بندی شده زبان تخصصی (گردآوری مهدی سوار)
سلولی و مولکولی:
بیولوژی سلولی و مولکولی (lodish & Alberts) (ترجمه زیر نظر دتر شاهسون بهبودی) (همراه با CD)- زیست‌شناسی سلولی و مولکولی (مریم خالصی- رضا یوسفی)- زیست‌شناسی سلولی و مولکولی (دکتر احمد مجد)- مجموعه سؤالات کارشناسی ارشد سلولی و مولکولی با تحلیل کامل گزینه‌ها (تألیف و گردآوری برومند حسینی)
ژنتیک :
مجموعه درس‌های ژنتیک (مجتبی سهرابی) 4- درسنامه ژنتیک (P.C.Winter, G.I. Hickey) (زیر نظر دکتر یوسف سیدنا) – سؤالات کارشناسی ارشد ژنتیک (مینا اوحدی)- مجموعه تست‌های طبقه‌بندی شده ژنتیک و مولکولی (مجتبی سهرابی)
بیوشیمی:
بیوشیمی (Lehninger). بیوشیمی (Strayer)- مجموعه تست‌های طبقه‌بندی شده بیوشیمی (1) و (2) (مهدی سوار)
میکروبیولوژی:
میکروبیولوژی (زینسر) میکروبیولوژی عمومی‌(دکتر ملک‌زاده). میکروبیولوژی پزشکی (جاوتز). میکروب کاربردی (کروگر) میکروب محیطی(شایسته سپهر) میکروب غذایی (فرازیر) ایمونولوژی (دکتر محمد وجدگانی) ویروس شناسی (دکترناطق) انگل شناسی پزشکی (دکتر هرمزد اورمزدی) قارچ شناسی پزشکی ( دکتر امامی و همکاران) – مجموعه تست‌های طبقه‌بندی شده میکروب‌شناسی، ویروس‌شناسی، ایمونولوژی (گردآوری مهدی سوار)
بیوفیزیک:
بیوفیزیک (دکتر رضایی)- مجموعه تست‌های طبقه‌بندی شده بیوفیزیک

گیاه شناسی:
1ـ گیاه شناسی پایه، (احمد قهرمان) 2جلد. زیست‌شناسی گیاهی (محمد پاک فطرت)- رشد و نمو گیاهی (دکتر خاوری نژاد)
فیزیولوژی گیاهی:
1ـ فیزیولوژی گیاهی (حسن ابراهیم زاده) 4جلد- فتوسنتز در گیاهان عالی (دکتر خاوری نژاد)
جانور شناسی:
1 ـ جانورشناسی عمومی‌(دکتر طلعت حبیبی). زیست‌جانوری (دکتر محمدرضا یزدیان) 2ـ بافت شناسی انسانی پایه (دکتر محمد صادق رجحان). 3- جانور شناسی مهره داران (محمد درویش) 4- جنین شناسی (کاظم پریور)
فیزیولوژی جانوری:
فیزیولوژی پزشکی (گایتون).
شیمی فیزیک:
شیمی فیزیک (دکتر صبوری)
شیمی آلی:
شیمی آلی (موریسون و بوید 1 و 2 و 3)
بیوتکنولوژی:
مولکولی پیشرفته (مریم خالصی)- پیش درآمدی بر مهندسی ژنتیک (دسمونداس- تی-نیکول) ترجمه دکتر محمود امین لاری.