منابع کارشناسی ارشد

منابع ارشد بیش از 50 رشته ارشد

منابع آزمون کارشناسی ارشدمجموعه زیست شناسی
ساعت ٥:۱۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٧/۱٦  کلمات کلیدی:

منابع آزمون کارشناسی ارشد
1- زبان تخصصی
A. جزوه زبان تخصصی، زیست شناسی، دکتر احمدی، درس و تست (جزوه کلاسی پوران پژوهش)
B. ESM
C. Medical of terminology
D. Biology of Microoganisms (Brock)
E. Cell and Molecular Biology (watson)

2- بیوشیمی
A. بیوشیمی، دکتر احسانی، پوران پژوهش
B. Principles of Biochemistry (Lehninger 2005)
C. Text Book of Biochemistry (Devlin)
D. Biochemistry (strayer)
E. اصول زیست شیمی دکتر دانیال زاده 2 جلد
F. بیوشیمی هارپر- لیومن لننینجر
G. بیوشیمی استرایر
H. چکیده بیوشیمی، پروین پاسالار، انتشارات دانشگاه تهران

3-ژنتیک
A. ژنتیک، دکتر حسینی (سری کتاب ارشد، پوران پژوهش)
B. جزوه ژنتیک، دکتر سهرابی، درس و تست
C. Genetics, Goodenough 1984 چاپ جدید
D. Genetics, 2nd ed. Rossell, 1988
E. Genetices, Zubay, 1987
F. Genes V, Lewin, 1994
G. Genes, Genomes, Simgest Berg, 1991
H. ژنتیک استنسفیلد، ویرایش ششم
I. ژنتیک از دیدگاه مولکولی مولف مجتبی سهرابی
J. ژنتیک + 100 مولف مجتبی سهرابی
K. ژنتیک مولکولی مولف واتسون ترجمه پاسالار
L. ژنتیک آساد

2- بیولوژی سلولی و مولکولی
A. بیولوژی سلولی و مولکولی، دکتر عبادی، پوران پژوهش
B. کتاب سلولی مولکولی دکتر یوسفی (انتشارات پوران پژوهش)
C. کتاب بیولوژی سلولی مولکولی مولف دکتر رسول صالحی
D. کتاب زیست سلولی مولکولی مولف دکتر مجد
E. کتاب زیست سلولی مولکولی مولف گیتی امتیازی
F. بیولوژی سلولی و مولکولی لودیش، انتشارات میر (تیمور زاده)

3- بیوفیزیک
A. جزوه بیوفیزیک دکتر فرید نوری، درس و تست،
B. کتاب مبانی بیوفیزیک دکتر حسین دخت
C. کتاب رادیوبیولوژی برای رادیولوژیست ها ترجمه فردرانی
D. بیوفیزیک و محاسبات بیوشمیایی (دکتر موسوی موحدی)
E. شیمی فیزیک (دکتر صبوری)
F. کتاب فیزیک تشعشع (دکتر نجم آبادی، عمدتا 3 فصل اول)
G. کتاب بیوشیمی فیزیک، دکتر فرزامی (فصول بیوترمودینامیک، بیوشیمی فیزیک محلول ها الکتروفورزها، کروماتوگرافی)
H. کتاب مبانی بیوفیزیک مولف حسین دخت به خصو فصول بیوفیزیک غشا ویسکوزیته، اسپکتروفوتومتری
I. کتاب رادیولوژی برای رادیولوژیست ها، دکتر مزدرانی


4- میکروبیولوژی عمومی و میکروب شناسی سیستماتیک (باکتری شناسی پزشکی)
A. میکروبیولوژی تالیف دکتر آموزگار، انتشارات پوران پژوهش
B. میکروبیولوژی، تالیف دکتر بهادر، انتشارات پوران پژوهش
C. میکرب شناسی تالیف دکتر ملکزاده
D. جزوه میکروبیولوژی محیطی تالیف خانم دکتر نوحی منبه درسی میکروبیولوژی محیطی
E. میکروب شناسی جاوتز
F. میکروب شناسی مورای
G. میکروبیولوژی عمومی تالیف دکتر ملکزاده

5- میکروبیولوژی غذایی
A. میکروبیولوژی غذایی مدرن (جلد 1 و 2 ) ترجمه دکتر علی مرتضوی
B. میکروب شناسی غذایی ترجمه دکتر محرابیان

6- میکروبیولوژی صنعتی
A. بیوتکنولوژی و میکروب صنعتی ترجمه دکتر علی مرتضوی

7- ریاضی
A. ریاضی دکتر جاجی جمشیدی انتشارات پوران پژوهش


8- شیمی آلی
A. جزوه شیمی آلی عمومی، دکتر عابدین درس و تست
B. شیمی آلی موریسون و بوید

9- شیمی فیزیک
A. شیمی فیزیک و کوانتوم، دکتر عابدین . انتشارات پوران پژوهش)
B. شیمی فیزیک دکتر صبوری

12- گیاهشناسی
A. جزوه گیاهشناسی و سیستماتیک گیاهی، خانم اورمزدی

13- فیزیولوژی گیاهی
A. فیزیولوژی گیاهی، مهندس افراسیاب راهنما،انتشارات پوران پژوهش (در دست چاپ)
B. فیزیولوژی گیاهی تایز و زایگر (دو جلدی)
از این سری منابع نیز می توانید استفاده نمایید:

زبان عمومی: 1- گرامر زبان عمومی کلیه رشته‌های کارشناسی ارشد، تألیف وحید عسگری، انتشارات: کانون فرهنگی آموزش. 2- لغت: 504 absolutely essntial words , TOFEL flash (vocabulary) 3- درک مطلب : TOFEL flash (Reading)، -زبان انگلیسی عمومی 2(درک مطلب)، انتشارات کانون فرهنگی آموزش
زبان تخصصی: مجموعه تست‌های طبقه‌بندی شده زبان تخصصی (گردآوری مهدی سوار)
سلولی و مولکولی:
بیولوژی سلولی و مولکولی (lodish & Alberts) (ترجمه زیر نظر دتر شاهسون بهبودی) (همراه با CD)- زیست‌شناسی سلولی و مولکولی (مریم خالصی- رضا یوسفی)- زیست‌شناسی سلولی و مولکولی (دکتر احمد مجد)- مجموعه سؤالات کارشناسی ارشد سلولی و مولکولی با تحلیل کامل گزینه‌ها (تألیف و گردآوری برومند حسینی)
ژنتیک :
مجموعه درس‌های ژنتیک (مجتبی سهرابی) 4- درسنامه ژنتیک (P.C.Winter, G.I. Hickey) (زیر نظر دکتر یوسف سیدنا) – سؤالات کارشناسی ارشد ژنتیک (مینا اوحدی)- مجموعه تست‌های طبقه‌بندی شده ژنتیک و مولکولی (مجتبی سهرابی)
بیوشیمی:
بیوشیمی (Lehninger). بیوشیمی (Strayer)- مجموعه تست‌های طبقه‌بندی شده بیوشیمی (1) و (2) (مهدی سوار)
میکروبیولوژی:
میکروبیولوژی (زینسر) میکروبیولوژی عمومی‌(دکتر ملک‌زاده). میکروبیولوژی پزشکی (جاوتز). میکروب کاربردی (کروگر) میکروب محیطی(شایسته سپهر) میکروب غذایی (فرازیر) ایمونولوژی (دکتر محمد وجدگانی) ویروس شناسی (دکترناطق) انگل شناسی پزشکی (دکتر هرمزد اورمزدی) قارچ شناسی پزشکی ( دکتر امامی و همکاران) – مجموعه تست‌های طبقه‌بندی شده میکروب‌شناسی، ویروس‌شناسی، ایمونولوژی (گردآوری مهدی سوار)
بیوفیزیک:
بیوفیزیک (دکتر رضایی)- مجموعه تست‌های طبقه‌بندی شده بیوفیزیک

گیاه شناسی:
1ـ گیاه شناسی پایه، (احمد قهرمان) 2جلد. زیست‌شناسی گیاهی (محمد پاک فطرت)- رشد و نمو گیاهی (دکتر خاوری نژاد)
فیزیولوژی گیاهی:
1ـ فیزیولوژی گیاهی (حسن ابراهیم زاده) 4جلد- فتوسنتز در گیاهان عالی (دکتر خاوری نژاد)
جانور شناسی:
1 ـ جانورشناسی عمومی‌(دکتر طلعت حبیبی). زیست‌جانوری (دکتر محمدرضا یزدیان) 2ـ بافت شناسی انسانی پایه (دکتر محمد صادق رجحان). 3- جانور شناسی مهره داران (محمد درویش) 4- جنین شناسی (کاظم پریور)
فیزیولوژی جانوری:
فیزیولوژی پزشکی (گایتون).
شیمی فیزیک:
شیمی فیزیک (دکتر صبوری)
شیمی آلی:
شیمی آلی (موریسون و بوید 1 و 2 و 3)
بیوتکنولوژی:
مولکولی پیشرفته (مریم خالصی)- پیش درآمدی بر مهندسی ژنتیک (دسمونداس- تی-نیکول) ترجمه دکتر محمود امین لاری.


منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی عمران
ساعت ۱۱:٠٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٧/۱٢  کلمات کلیدی:

1- ریاضی عمومی
A- ریاضی 1 و2 دکتر حاجی جمشیدی
B- مجموعه گزینه های چهار جوابی طبقه بندی شده کارشناسی ارشد- دکتر نیکوکار (جلد 1 و 2)
C- حساب دیفرانسیل و انتقال و هندسه تحلیلی- جرج.ب. توماس ترجمه مهدی بهزاد
D- حساب دیفرانسیل و انتگرال با هندسه تحلیلی- لویی لیتهلد
E- حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی- ریچارد.ا. سیلورمن
2- معادلات دیفرانسیل
A- معادلات دیفرانسیل دکتر حاجی جمشیدی
B- معادلات دیفرانسیل، دکتر یوسفی- دکتر عزیزی
C-مجموعه گزینه های چهار جوابی طبقه بندی شده کارشناسی ارشد- دکتر نیکوکار
D- معادلات دیفرانسیل- مسعود نیکوکار
3- مقاومت مصالح
A- سری کتاب ارشد، مقاومت مصالح تألیف دکتر نائی
B- جزوه مقاومت مصالح، دکتر عرفانی، درس و تست
C- مقاومت مصالح- فردیناند پ بی یر ا.راسل جانستون ترجمه محمد رضا افضلی- مجید ملکان
D- مقاومت مصالح پوپوف- ترجمه دکتر لعل خو
E- مقاومت مصالح شامل هزار مسأله- حجت الله عاملی
F- مقاومت مصالح تیمو شنکووگیر- ترجمه ابراهیم ثنایی
4- تحلیل سازه ها
A- جزوه تحلیل سازه ها، دکتر عرفانی درس و تست
B- تحلیل سازه ها- محمد رضا اخوان ایل آبادی- شاپور طاحونی
C- تحلیل سازه ها- حجت الله عادلی />D- تحلیل سازه ها علی کاوه
E- مباحث بنیادی تحلیل سازه ها نوریس- ترجمه فریدون ایرانی
F- تحلیل سازه ها- محمد مهدی سعادت پور
5- مکانیک خاک
A- جزوه مکانیک خاک، دکتر جسمانی، درس و تست
B- اصول مهندسی ژئوتکنیک براجا.ام.داس (جلد اول- مکانیک خاک) ترجمه شاپور طاحونی
C- مکانیک خاک جلد اول- امیر محمد طباطبایی و کامبیز بهنیا
D- مکانیک خاک- حسن رحیمی
E- مکانیک خاک- نکات درسی و مسائل حل شده- علی فاخر
F- اصول مکانیک خاک- سید محسن حائری
G- اصول نظری و عملی مکانیک خاک- رضا بن جلال و محمود شفاعی بجستان
6- مکانیک سیالات
A- سری کتاب ارشد، مکانیک سیالات تألیف مهندس ترک
B- سری کتاب ارشد، مکانیک سیالات تألیف دکتر سمیع پور
C- مکانیک سیالات فاکس- ترجمه بهرام پوستی
D- مکانیک سیالات شیمز- ترجمه بهرام پوستی
E- مکانیک سیالات وایت- ترجمه بهرام پوستی
F- مکانیک سیالات استریتر- ترجمه بهرام پوستی
G- مکانیک سیالات- ترجمه بهرام پوست


MBA
ساعت ۱۱:٠۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٧/۱٢  کلمات کلیدی:

منابع اصلی :
1- مدیریت عمومی تالیف دکتر الوانی.
2- اصول مدیریت دکتر رضاییان ( چاپ جدید )
3- مبانی و سازمان تالیف دکتر رضاییان
4- رفتار سازمانی تالیف گریفین ترجمه : الوانی
5- تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها تالیف : رضاییان
6- تئوری سازمان تالیف : رابینز ترجمه : الوانی، دانایی فرد
7- تئوری سازمان تالیف : دفت ترجمه : پارسائیان ، اعرابی
8- رفتار سازمانی تالیف بلانچارد ترجمه : کبیری 650 صفحه
9- رفتار سازمانی تالیف : رابینز ترجمه : اعرابی، پارسائیان
10- رفتار سازمانی تالیف رضاییان.
11- مدیریت منابع انسانی تالیف میر سپاسی
12- مدیریت منابع انسانی تالیف سید جوادین.
13- مدیریت منابع انسانی تالیف اطحی و یا میرسپاسی.
زبان تخصصی

I-منابع:
1- فرهنگ و دانش مدیریت ترجمه خلیل شورینی
2- متون تخصصی مدیریت : فریمن، استونر، گردآوری کننده :‌دکتر حسن اسماعیل پور و ونوس.
3-سوالات کنکور سال های 74 تا 84
4- 1000 تست زبان تخصصی مدیریت تالیف دکتر ونوس
5- زبان عمومی ( گرامر و لغت در حد متوسط )
6- زبان، Management Kontz
GMAT:
1- مجموعه کتاب های منتشر شده دانشکده مدیریت اقتصادی دانشگاه شریف
2- 10 سال سوال های مدیریت اجرایی یا (84-83) MBA اوکسین ادز معتبرترین و بزرگترین سیستم کسب درآمد وبمسترهامجموعه سوالات هوش آزمون های استخدام ادواری
3- GMAT تالیف دکتر صداقت
4- GMAT مجموعه 4 جلدی انتشارات نگاه دانش

ریاضیات :
1- مجموعه گزینه های 4 جوابی طبقه بندی شده ریاضی کارشناسی ارشد جلد 1 و 2 و3 ( دکتر نیکوکار)
2- ریاضیات عمومی : توماس آپوستل لیتهلد.
3- ریاضیات عمومی : دکتر آغاسی
4- تست های ریاضی سال های گذشته رشته های فنی و مهندسی


منابع آزمون کارشناسی ارشد شیمی
ساعت ۱٠:٥٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٧/۱٢  کلمات کلیدی:

1- زبان تخصصی
A- جزوه زبان تخصصی، دکتر عابدین، درس و تست
B- زبان تخصصی دکتر حسین یاوری انتشارات کاشفان
2- شیمی آلی
A- شیمی آلی، دکتر اسلامی
B- شیمی آلی موریسون ترجمه دکتر عیسی یاوری
C- شیمی آلی، ک.پیترسی ولهارد، ترجمه دکتر مجید میرمحمد صادقی، دکتر محمدرضا سعیدی
D- شیمی آلی جان مک موری، ترجمه دکتر عیسی یاوری
3- شیمی معدنی
A- شیمی معدنی دکتر صلواتی
B- شیمی معدنی 1و2 تألیف دکتر ملاردی و آقا بزرگ
C- شیمی معدنی ویلکینسون
D- شیمی معدنی کاتن ترجمه دکتر فرهنگی و دکتر عابدینی
E- شیمی معدنی هیویی جلدهای 1، 2و 3، ترجمه مهدی رشیدی، داریوش مهاجر و اعظم رحیمی
4- شیمی تجزیه
A- شیمی تجزیه خانم دکتر فتوحی
B- شیمی تجزیه، دکتر مقیمی
C- شیمی تجزیه دستگاهی ترجمه دکتر آزاد و دکتر کارگشا
D- شیمی تجزیه اسکوگ تجزیه (1و2) ترجمه دکتر آزاد- دکتر کارگشا
5- شیمی فیزیک
A- شیمی فیزیک دکتر عابدین
B- شیمی فیزیک لوین ترجمه دکتر اسلامپور، مقاری، پارسافر
C- شیمی فیزیک 1 نوشته دکتر آقایی (دو جلد انتشارات دانشگاه تربیت معلم تهران)
D- الکتروشیمی دکتر آقایی انتشارات دانشگاه پیام نور
E- شیمی فیزیک اتکینز ترجمه غلامعباس پارسافر، بیژن نجفی


منابع ارشد مهندسی صنایع
ساعت ٩:٥۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٧/۱٢  کلمات کلیدی:


رشته صنایع دردوره ی کارشناسی دارای چهارگرایش زیر است:

برنامه‌ریزی و تحلیل سیستم‌ها
تولید صنعتی
تکنولوژی صنعتی
ایمنی صنعتی
البته گرایش‌های ذکرشده در سطح کارشناسی تفاوت چندانی با یکد یگر ندارد، چرا که دانشجویان هر یک از گرایش‌های فوق ازمیان 142 واحدی که دردوره‌ی کارشناسی می‌گذارنند تنها 10 تا 15 واحد متفاوت با یکدیگر دارند(گرایش ایمنی صنعتی با 25 واحد اختصاصی متفاوت، بیشترین تفاوت راباگرایش‌های دیگر دارد). دانشجویان می توانند واحدهای متفاوت را نیز در 8 واحد اختیاری خویش انتخاب کرده و بگذرانند. برای مثال فارغ‌التحصیل گرایش تولید صنعتی می‌تواند به جای گرایش تحلیل سیستم‌ها فعالیت کند .

قبل ازبررسی چهارگرایش، لازم می دانیم دروس مشترک بین گرایش های مختلف مهندسی صنایع یادآورشویم:

ریاضی، معادلات دیفرانسیل، برنامه نویسی کامپیوتر، محاسبات عددی، فیزیک، شیمی عمومی با آزمایشگاه، مبانی مهندسی برق با آزمایشگاه، اقتصاد مهندسی، نقشه‌کشی صنعتی، استاتیک، مقاومت مصالح، علم مواد، اقتصاد عمومی، اصول حسابداری و هزینه‌یابی، ارزیابی کار و زمان، طرح‌ریزی واحدهای صنعتی، برنامه‌ریزی و کنترل تولید و موجودی، کنترل پروژه، کنترل کیفیت آماری، تحقیق در عملیات، روش‌های تولید، تئوری احتمالات و کاربردهای آن،آمار مهندسی، آزمایشگاه اندازه‌گیری دقیق، کارگاه ماشین ابزار(ماشین افزار)، کارگاه عمومی جوش، کارگاه ریخته گری


گرایش برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها
گرایش برنامه‌ریزی و تحلیل سیستم‌ها تا حدودی جنبه نرم‌افزاری دارد و بیشت ربه ارائه‌ی راه‌کارهای سیستماتیک می‌پردازد. درواقع هدف این گرایش تربیت کارشناسانی است که بتوانند با بهره‌گیری از روش‌های جدید و سیستماتیک ومدل‌های ریاضی، مسائل واحدهای صنعتی را تجزیه و تحلیل نموده و بیشترین رهنمودها را برای استفاده از منابع موجود در عملکرد اجزاء تشکیل سیستم ارائه بدهند. برای توضیح بیشتر مهندس تحلیل سیستم‌ها در واقع اطلاعات جمع‌آوری‌شده را با استفاده از نرم ‌افزارهای مختلف و مدل‌های ریاضی تجزیه و تحلیل نموده، موارد به‌دست آمده را تنظیم و ثبت کرده و در اختیار واحدهای مختلف قرار می‌دهد(حتی‌الامکان اطلاعات رابه صورت نمودار نیز ارائه می‌دهد) برای مثال در یک سیستم صنعتی با جمع&zw nj;آوری اطلاعات و هماهنگ کردن ارگان‌ها و سیستم‌های مختلف(سیستم‌های کیفیت، سیستم‌های مالی، سیستم‌های تدارک، سیستم‌های حسابداری و...) و ارائه چارتی کامل از آن‌ها سعی برآن دارد تا سیستم‌ها را از نظر مدیریت زمانی(زمان‌سنجی) بهبود بخشیده، تقسیم کار را به بهترین نحو بین نیروی انسانی و ماشین‌آلات انجام داده تا بیکاری در سیستم‌ها کاهش یابد (در مورد ماشین‌آلات به بررسی و ثبت نواقص، ضعف قطعات و علت از کارافتادگی آن‌ها می‌پردازد) خط تولید را موازنه کرده ونقاط گلوگاهی را مشخص می‌نماید تا خروجی با حداقل هزینه، بهبود یافته و متعادل شود. مهندسی تحلیل سیستم‌ها نسبت به سایر گرایش‌ها به بررسی جامع‌تر و کلان‌تر پروژه‌ها و سیستم‌ها می‌پردازد.


دروس تخصصی گرایش برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها
زبان تخصصی،برنامه ریزی تولید و کنترل موجودی،طرحریزی واحدهای صنعتی ، برنامه ریزی حمل و نقل، اصول شبیه سازی، تحلیل سیستم ها، کار برد کامپیوتردر مهندسی صنایع، پروژه پایا نی اصول مدیریت وتئوری سازمان ، سیستم های اطلاعاتی ، کنترل مدیریت وکارآموزی.


گرایش تولید صنعتی
گرایش تولید صنعتی فن به کارگیری مهارتهای تکنیکی− اقتصادی و استفاده ی موثر و نظام یافته از نیروی انسانی، زمان، ماشین آلات، ساختمان و مواد به منظور تولید کالا با کیفیت مطلوب است. مهندس تولید صنعتی با استفاده از علوم مختلفی که کسب کرده قادر است با تجزیه و تحلیلی که پیرامون برنامه ریزی تولید، کنترل و مدیریت پروژه، کنترل کیفیت، بهبود کارایی تولیدو نیز طرح ریزی های گوناگونی که درواحدهای اجرایی انجام می دهد امکان موثر تر به تولید رسیدن فراورده ها یا عرضه مطلوب تر خدمات راپدید آورد انتخاب ترکیب مناسب ازمحصولات تولیدشده توسط یک کارخانه برای به حداکثر رساندن سود کارخانه، قسمت‌های مختلف یک کارخانه به چه ترتیبی ساخته شوند تا حداقل جابجایی مواد ومحصولات رابا حداقل ضایعات داشته باشند،تدابیرلازم برای ثبات کیفیت محصولات کارخانه ،برنامه ریزی و کنترل موجودی ها،کنترل کیفیت،راه های موثربه تولیدرسیدن فراورده ها یاعرضه مطلوب ترخدمات ازکارهایی است که یک مهندس تولید صنعتی می تواند انجام دهد او می تواند به گونه ای یک نظام اجرایی را برنامه ریزی کند که چند هدف متفاوت و گاه متضاد درقالبی بهینه تحقیق پیدا نماید . مثلاً قیمت هاکاهش یافته،ارزش افزوده بالا رفته،حمل ونقل ها کم شده موجودی های محدودتری ذخیره شده ودرعین حال قابلیت اطمینان بالا تری نیز برای حفظ رقابت پذیری وجود داشته باشددرواقع هدف این گرایش تربیت مدیران تولید واحدهای صنعتی است.


دروس تخصصی گرایش تولید صنعتی
زبان تخصصی،پروژه ی طراحی ایجاد صنایع، مهندسی فاکتورهای انسانی، برنامه ریزی تولید،برنامه ریزی وکنترل تولیدوموجودی، کاربرد کامپیوتر در مهندسی صنایع،برنامه ریزی نگهداری وتعمیرات، اصول مدیریت و تئوری سازمان،پروژه،کارآموزی.


گرایش تکنولوژی صنعتی
گرایش تکنولوژی صنعتی با بینش و دیدی فنی تر از گرایش قبلی به مسایل نگاه می کند. کارشناسان این رشته که از نظر فنی نزدیک تر به مهندسین مکانیک (مخصوصا گرایش ساخت و تولید) می باشند ،آگاه به مسایل بهینه سازی ساخت وساز و فراورده های صنعتی و نیز نگهداشت و راه اندازی فنی واحدهای اجرایی هستند.دارای توانایی هایی از قبیل انتقال و مدیریت تکنوژی همین طور حفظ وحراست از آن هستند که به مد د امکانات سخت افزاری و نرم افزاری در جهت حفظ و نگهداشت نظام فنی و اجرایی گام برمی دارند ، با مدیریت تکنولوژی های در دسترس ، یا مواردی که در قالب انتقال تکنولوژی بده بستان می شود سعی در افزودن کمیت و کیفیت فراورده ها و نیز بهره برداری مؤثر از امکانات در دسترس دارند .با استفاده از تجهیزات کامپیوتری و مدارهای منطقی قادر هستند طیف وسیعی از خواست های اجرایی بشر را که بدلیل محدودیت های انسانی به سهولت قابل تحقق نمی باشند را عینیت بخشند.آنها ازمرحله ی طراحی یک ایده ونمونه سازی آن گرفته تا مرحله ی ساخت وتدارک ، امکانات تولید ، همین طورمدیریت مراحل اجرایی ، توان خدمت رسانی را دارند. ضمنا ضایعات ومنابع بروزآنها را شناسایی می کنند و می توانند تأثیرات گوناگون آنها را مورد سنجش و ارزیابی قراردهند در واقع هدف این گرایش تربیت تکنولوژیست های کارخانه است .


دروس تخصصی گرایش تکنولوژی صنعتی
ماشین های افزار، قیدوبندها (جیک و فیسکچر)،طراحی قالب٫ کنترل عددی،مونتاژمکانیکی، عملیات حرارتی،زبان تخصصی، پروژه، کارآموزی


گرایش ایمنی صنعتی
گرایش ایمنی صنعتی یکی ازگرایش های تازه تأسیس مهندسی صنایع درایران می باشد . تکنیک ایمنی صنعتی به وسیله ی مهندسین قابل اعتماد برای اولین بار دراواخرسال 1950میلادی جهت ارزیابی ایمنی سیستم های نظامی و تعیین مشکلات ناشی ازغیرنرمال کارکردن آنها پایه گذاری شدوبعد ازآن استفاده ازاین روش به سرعت افزا یش یافت،به طوری که در ایالات متحده ی آمریکا و فرانسه ازآن به ترتیب برای ارزیابی ایمنی هواپیماهای کنکورد وایرباس استفاده شد و بعدها نیزاین تکنیک به ارزیابی ایمنی صنایع هسته ای توسعه یافت . شاید تصوراینکه ایمنی وبهداشت حرفه ای می تواند نقش بسزایی در بهره وری بسیاری ازواحدهای صنعتی داشته باشد برای اکثرافراد مشکل باشد. بدیهی است با وجود تمام مزایا و منافعی که گسترش و توسعه صنعت برای نسل بشربه دنبال داشته است، سرمنشاخطرات ونارسائی های مختلف نیزبوده است که آمارنگران کننده وبعضاوحشتناک حوادث کوچک وبزرگ که هرلحظه درگوشه ای ازاین دنیای پهناور رخ می دهد بیان کننده ی همین امراست . این گرایش تلفیقی ازمهندسی و بهداشت می باشد ومهندسین این گرایش با کاهش آسیب هاوخطرات انسانی محیط کار،ماشین آلات، مواد خام ونظم ونظافت کارگاهی سعی بربهره ور کردن واحدهای صنعتی یک کارخانه را دارند . برای توضیح بیشترفرض کنیداگریک فرد درکارخانه دچارصدمه ای شود عواقبی همچون افسردگی فرد و سایر کارکنان،ازکارافتادگی، به وجود آمدن محدودیت های اقتصادی برای فرد، توقف دستگاه یا قسمتی که فرد مشغول است(حتی برای مدتی کوتاه )،افزایش مخارج (درمانی و تعمیری) آن واحد ودر نتیجه کاهش کیفیت و بهره وری را به دنبال دارد. ازاین رو توجه به اصول ایمنی و بهداشت حرفه ای اهمیت ویژه ای می یابد .(چون نتیجه تمام موارد فوق به افزایش بهره وری واحدهای صنعتی خواهد انجامید.) واهمیت نیاز به این گرایش درصنعت بیشتر روشن می شود.


دروس تخصصی گرایش ایمنی صنعتی
ایمنی در برق، اعلام و اطفاء حریق، دیگها و ظروف تحت فشار ، عوامل شیمیایی محیط کار ،حفاظت صنعتی (ایمنی صنعتی)، مهندسی احتراق، گاز رسانی،کارآموزی.


بعضی از کتب مفید و پیشنهادی

درس احتمال:
1) شلدون راس ترجمه ی آقای همدانی
2) کتاب آقای نیاکی، انتشارات دانشگاه شریف
3) حل المسائل کتاب شلدون راس
4) جزوه ی دکتر علی اشراق
5) کتاب آمار ریاضی جان فروند
6) حل المسائل کتاب فروند ( 3 جلد )
7) جزوات موسسه پارسه
8) جزوه محبی کیا
9) تست های بهمن هنری

درس تحقیق در عملیات:
1) کتاب برنامه ریزی خطی، نوشته ی مختار بازارا ، ترجمه ی دکتر خرم، انتشارات نشر کتب دانشگاهی
2) کتاب حل تمرینات کتاب بازارا
3) کتاب تحقیق در عملیات در مهندسی صنایع، نوشته ی مهندس زاهدی سرشت
4) جزوه دکتر اشجری
5) کتاب راهیان ارشد
6) کتاب تحقیق در عملیات ، نوشته ی مورتی ( به زبان انگلیسی است !)

درس موجودی:
1) برنامه ریزی و کنترل موجودی ها، دکتر شیرمحمدی، انتشارات ارکان
2) برنامه ریزی و کنترل موجودی ها، دکتر فاطمی قمی، انتشارات امیرکبیر
3) جزوه موجودی دکتر حجی، استاد دانشگاه شریف
4) جزوه دکتر پورسعیدی
5) کتاب پوران پژوهش
6) کتاب راهیان ارشد

درس طرح ریزی:
1) طرحریزی واحدهای صنعتی، مهندس جعفری، انتشارات پردازش
2) جزوه ی طرح ریزی واحد های صنعتی، دکتر جبل عاملی، استاد دانشگاه علم و صنعت
3) کتاپ اپل
4) راهیان ارشد
5) جزوه دکتر اشجری
6) کتاب یا جزوه خادمی زارع
7) جزوه پارسه


منابع کارشناسی ارشد رشته های ژنتیک و بیوتکنولوژی
ساعت ٩:٤٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٧/۱٢  کلمات کلیدی:


کنکور کارشناسی ارشد
زبان انگلیسی:
* زبان عمومی: زبان انگلیسی از دبیرستان تا دانشگاه – تالیف: عباس فرزام
* کتاب ۱ و ۲ Agriculture

ژنتیک:
* ژنتیک اصول و مسائل – ویلیام د. استنسفیلد – ترجمه: محمد صبور و علمی غروی
* اصول ژنتیک – تالیف: بهمن یزدی صمدی و سید طباطبائی

اصول اصلاح نباتات:
* اصلاح گیاهان زراعی – جی.ام.پولمن و دی.ا.اسلیپر – ترجمه: احمد ارزانی
* اصلاح نباتات- تالیف: بهمن اهدائی

آفات گیاهی:
* حشره شناسی مقدماتی و آفات مهم گیاهی ایران – تالیف: ابراهیم بهداد

بیوشیمی:
* بیوشیمی هارپر- رابرت مورای – ترجمه: رضا محمدی

بیماری های گیاهی:
* قارچ شناسی و بیماریهای گیاهی- تالیف: سید علی الهی نیا

فیزیولوژی گیاهان زراعی:
* فیزیولوژی گیاهان زراعی- فرانکلین پی.گاردنر- آر.برنت پی یرس- راجر
* ال.میشل – ترجمه:عوض کوچکی و سرمدنیا
* فیزیولوژی گیاهی- تایز و زایگر – ترجمه: محمد کافی و لاهوتی


منابع آزمون کارشناسی ارشد حقوق خصوصی
ساعت ٩:٤۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٧/۱٢  کلمات کلیدی:


منابع کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

حقوق مدنی:
1) حقوق مدنی(1) اشخاص و محجورین..................................................دکتر سید حسین صفایی
2) حقوق مدنی(2) اموال و مالکیت............................................................دکتر ناصر کاتوزیان
3) حقوق مدنی(3) اعمال حقوقی...........................................................دکتر ناصر کاتوزیان - جزوه درسی حقوق مدنی (3) دکتر درودیان - کتاب سقوط تعهدات دکتر شهیدی
4) حقوق مدنی(4) وقایع حقوقی............................................................دکتر ناصر کاتوزیان- جزوه درسی حقوق مدنی(4) دکتر درودیان
5) حقوق مدنی(5) مختصر حقوق خانواده.........................................................دکتر صفایی - دکتر اسدالله امامی
6) حقوق مدنی(6 و 7) دوره مقدماتی حقوق مدنی عقود معین (دو جلد).................دکتر ناصر کاتوزیان
7) حقوق مدنی(8) شفعه، وصیت و ارث......................................................دکتر ناصر کاتوزیان
8) قانون مدنی در نظم حقوق کنونی.........................................................دکتر ناصر کاتوزیان
9) قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی
10) حقوق تجارت(1، 2، 3، 4 و 5 )................................................................دکتر اسکینی-دکتر عرفانی
11) قانون تجارت
12) قانون تصفیه امور ورشکستگی
13) قانون صدور چک
14) آئین دادرسی مدنی و بازرگانی............................................دکتر سید محسن محمدزاده افشار
15) کتاب های دکتر شمس
16) قانون آئین دادرسی جدید
17) قانون اجرای احکام مدنی
متون فقه:
18) لمعه دمشقیه( متون 1 و 2)....................................................................دکتر شیروانی- جزوه متون فقه(1) دکتر شکاری
19) خلاصه شرح لمعه شهید ثانی..........................................................رضا شکری نشر پردازش


متون حقوقی:
20) Law text
21) Law made simple
22) G.C.S.E law
نصف سوالات کنکور کارشناسی ارشد در متون حقوقی، 15 سوال از متون تخصصی حقوق و 15 سوال دیگر از زبان عمومی( شامل قواعد، گرامر، لغات و ...) است.


منابع کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

حقوق جزای عمومی:
1) بایسته های حقوق جزا......................................................................دکتر ایرج گلدوزیان
2) زمینه حقوق جزای عمومی......................................................................دکتر رضا نوربها
3) حقوق جزای عمومی (جلد1و2).......................................................دکتر محمدعلی اردبیلی
4) قانون مجازات اسلامی (مواد1 تا62 مکرر)


حقوق جزای اختصاصی:
5) حقوق جزای اختصاصی......................................................................دکتر ایرج گلدوزیان
6) حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت)....................................دکتر میرمحمدصادقی
7) حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی)..........................دکتر میرمحمدصادقی
8) حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اشخاص).........................................دکتر محمدهادی صادقی
9) بحث قانون مجازات اسلامی.................................................................دکتر ایرج گلدوزیان
10) قانون مجازات اسلامی (مواد63 تا729 )


آئین دادرسی کیفری:
11) آئین دادرسی کیفری (جلد1 و2 )..........................................................دکتر محمد آشوری
12) آئین دادرسی کیفری (جلد1 و2 و3 و4 )........................................................دکتر آخوندی
13) عدالت کیفری........................................................................................دکتر آشوری
14) قانون آ.د.ک.د.ع. مصوب 1378
15) قانون دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373، قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
مصوب 1378 و قانون نحوه وصول درآمدهای دولت مصوب 1373


متون فقه:
16) لمعه( 1و2 )شامل مباحث: بیع، اجاره، ودیعه، وکالت، عاریه، قرض، ضمان،رهن، نکاح و طلاق، حدود و قصاص و دیات، اخذ به شفعه و ارث.
17) متون فقه (1و 2و 3و 4 ).......................................................................ابوالحسن محمدی
18) خلاصه شرح لمعه......................................................................رضا شکری( نشر پردازش )


متون حقوقی:
19) Law text
20) Law made simple
21).C.S.E law

منابع کارشناسی ارشد حقوق عمومی

حقوق اساسی :
1)بایسته های حقوق اساسی........................................................................ دکتر قاضی
2)حقوق اساسی( جلد 1و2)...........................................................دکتر سید محمد هاشمی
3)متن قانون اساسی


حقوق اداری:
4)حقوق اداری...................................................................................دکتر ابوالحمد
5)حقوق اداری.................................................................................دکتر موسی زاده
6)حقوق اداری..........................................................................دکتر طباطبایی مؤتمنی
7)حقوق اداری و قراردادهای اداری.............................................................دکتر انصاری


حقوق بین الملل عمومی:
1) حقوق بین الملل عمومی.................................................................دکتر ضیایی بیگدلی
2) جزوه درسی حقوق بین الملل عمومی........................................................دکتر بیک زاده
3) سازمان های بین المللی.....................................................................دکتر موسی زاده
4) سازمان های بین المللی...........................................................................دکتر آقایی
5) جزوه درسی حقوق بین الملل عمومی.............................................................دکتر ممتاز


متون فقه:
8)کتب حدود و قصاص و دیات و شهادت لمعه( متن اصلی لمعه )...........................ترجمه دکتر فیض
زبان:
9) زبان عمومی


متون حقوقی:
10) Law text
11) Law made simple
12) G.C.S.E law

منابع کارشناسی ارشد حقوق بین الملل عمومی و حقوق بشر

حقوق اساسی
1) حقوق اساسی و نهاد های سیاسی......................................................................دکتر قاضی
2) حقوق اساسی چمهوری اسلامی ایران(دوچلد).....................................................دکتر هاشمی
حقوق مدنی تعهدات
3) حقوق مدنی3(اعمال حقوقی) ....................................................................دکتر کاتوزیان
4) حقوق مدنی 4(وقایع حقوقی)....................................................................دکتر کاتوزیان
حقوق بین الملل عمومی
5) حقوق بین الملل عمومی .....................................................................دکترضیائی بیگدلی
6) جزوه ی حقوق بین الملل .........................................................................دکتر بیگ زاده
سازمان های بین المللی ...........................................................................دکتر موسی زاده
7) جزوه ی سازمان های بین المللی( بخش راه حل های غیر حقوقی و حقوقی اختلافات بین المللی) .........دکتر میر عباسی
9) منشور سازمان ملل متحد
10) حقوق بین الملل خصوصی ....................... دکتر نصیری و دکتر بهشید ارفع نیا
11) تعارض قوانین ......................................... دکتر نجاد علی الماسی
متون حقوقی
10)Law Text .............................................................................دکتر افتخار جهرمی
11) Law Made Simple..............................................................................پادفیلد
12) Gees Law ............................................................................................براون
13) Dictionary Of Law ....................................................................... Oxford

منابع کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین الملل

1) زبان (انگلیسی یا فرانسه)
2) حقوق مدنی
3) حقوق تجارت
4) حقوق بین الملل عمومی.....................................................دکتر ضیایی بیگدلی
5) حقوق بین الملل خصوصی .......................دکتر نصیری و دکتر بهشید ارفع نیا
6) تعارض قوانین ......................................... دکتر نجاد علی الماسی
منابع کارشناسی ارشد حقوق بین الملل مالکیت فکری

1) حقوق مدنی
2) زبان (انگلیسی یا فرانسه)
3) حقوق تجارت
4) متون فقه

منابع کارشناسی ارشد حقوق بین الملل محیط زیست

1) زبان (انگلیسی یا فرانسه)
2) حقوق اداری.................................دکتر منوچهر طباطبایی مؤتمنی و دکتر ابوالحمد
3) حقوق جزای اختصاصی
4) حقوق بین الملل عمومی

  تبیان


منابع کنکور کارشناسی ارشدعلوم صنایع غذایی
ساعت ٩:۳٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٧/۱٢  کلمات کلیدی:


تکنولوژی غلات

۱-مقد مه ای به تکنولوژی فراورده های غلات -مهندس رسول پایان

2- تکنولوژی نان -مهندس ناصر رجب زاده

3-تکنولوژی غلات-نیکو آراسته

۴-جزوه درسی تکنوژی غلات دکترکدیبر دانشگاه اصفهان

تکنولوزی روغن

1-تکنو لوژی روغن های خوراکی-محمد حسین حداد خداپرست

2-جزوه درسی دکتر حداد خداپرست(بخش دوم)1376-دانشگاه فردوسی مشهد

3-تصفیه روغن و تولید مار گارین-میر نظامی ضیابری

4-چربی ها و روغن های خوراکی-میر نظامی ضیابری

5- چربی ها و روغنهای نباتی خوراکی و تصفیه روغن -خانم فرشته مالک

تکنولوزی شیر

1-تکنولوژی شیر و فراوردهای لبنی-دکتر سید علی مرتضوی

2-شیر و فراوردهای آن -خانم گیتی کریم

3-روشهای آزمایش شیر-آقای عباس فرخنده

۴-جزوه درسی لبنیات دکتر احسانی - دانشگاه تهران

کنسروسازی

1-کنسروسازی-رسول پایان

2-صنایع کنسروسازی-جواد حصاری(دانشگاه تبریز)1382

تکنولوژی قند

1-جزوه درسی مهندس بهزاد تکنولوژی قند1380-دانشگاه فردوسی مشهد

2-صنایع شکر وقند-دکتر شیخ الاسلام

3-تکنولوژی قند-دکتر رضا اسماعیل زاده کناری دانشگاه گرگان

اصول نگهداری

1-مبانی فیزیکو شیمیایی نگهداری مواد غذایی-دکتر محمد صفری دانشگاه تهران

2-اصول نگهداری مواد غذایی-مهندس رستم فرجی هارمی

4- جزوه دکتر قدوسی اصول نگهداری مواد غذایی 1379

اصول مهندسی صنایع غذایی

1-درآمدی بر مهندسی صنایع غذایی-ترجمه:دکتر مرتضوی دانشگاه فردوسی

2-مبانی مهندس صنایع غذایی-سید کمال الدین سید رضوی انتشارات عمیدی

3-جزوه درسی دکتر شاهدی اصول مهندسی صنایع غذایی -دانشگاه صنعتی اصفهان 1375

4-جزوه درسی دکتر کلباسی اصول مهندسی صنایع غذایی-دانشگاه تهران

اصول طراحی کارخانه

1-جزوه درسی دکتر سید رضوی اصول طراخی کارخانه های مواد غذایی-دانشگاه ارومیه 1375

2-جزوه درسی مهندس جلالی اصول طراخی کارخانه های مواد غذایی -دانشگاه فردوسی مشهد 1377

۳.کتاب اصول طراحی کارخانجات مواد غذایی دکتر اسماعیل زاده کناری

شیمی مواد غذایی

1-شیمی مواد غذایی-دکتر فاطمی

2-شیمی مواد غذایی-دکتر قنبرزاده

میکروبیولوژی مواد غذایی

1-میکروبیولوژی مواد غذایی- ترجمه دکتر مرتضوی

2-میکروبیولوژی مواد غذایی-خانم گیتی کریم

ریاضیات

1-ریاضیات دانشگاهی-مهندس نیکو کار

زبان انگلیسی

1-زبان تخصصی صنایع غذایی-انتشارات سمت

تستهای کارشناسی ارشد

1-تستهای سه جلدی گامی بسوی کارشناسی ارشد صنایع غذایی- انتشارات بارثاوا مهندس سید مهدی جعفری مهندس مسعود فلاح

2-تستهای تکنولوژی صنایع غذایی دکتر مرتضوی

۳-درسنامه جامع کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی احسان جناب

۴-جزوات پارسه
 تبیان


منابع کنکور کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی
ساعت ٩:۳٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٧/۱٢  کلمات کلیدی:

منابع کنکور کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردیردیف


نام کتاب


تألیف


توضیحات

زبان تخصصی انگلیسی

1


Going international (English for Tourism)2


Tourism planning3


واژگان تخصصی فراغت؛ گردشگری وهتلداری


دکتر محمود ضیائی و روزبه میرزائی


انتشارات ترمه

برنامه ریزی توسعه و اقتصاد جهانگردی

1


اقتصاد خرد


اوئن فیلیپس، چارلز موریس، ترجمه اکبر کمیجانی


نشر دانشگاه تهران

2


اقتصاد کلان


سیدمحمد طبیبیان


نشر بازتاب

3


اقتصاد گردشگری


کریشنا مورتی، دانلد لاندبرگ، مینک استاونگا، محمدرضا فرزین ( مترجم )


شرکت چاپ و نشر بازرگانی

مدیریت بازاریابی و اصول مدیریت و رفتار

1


مدیریت بازار ) مدیریت بازاریابی)


داود محبعلی، علی اکبر فرهنگی


نشر امیرکبیر

2


بازاریابی گردشگری


لس لومسدن ، ترجمه ابراهیم گوهریان
3


مدیریت جهانگردی


راجر داس ویل، داود ایزدی (مترجم)، سیدمحمد اعرابی ( مترجم )


دفتر پژوهشهای فرهنگی
4

مدیریت


استونر و فریمن ، ترجمه دکتر پارسائیان و اعرابی

5

رفتار سازمانی رابینز

ترجمه پارسائیان و اعرابی

ترجیحا کتاب 3 جلدی

6


اصول بازاریابی خدمات


کریستوفر لاولاک، لورن رایت، ابوالفضل تاج زاده نمین (مترجم )


انتشارات سمت

روشهای کمی در جهانگردی

1


پژوهش عملیاتی : برنامه ریزی خطی و کاربردهای آن


محمدرضا مهرگان


انتشارات کتاب دانشگاهی

2


ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت


دکتر ایرج ابراهیمی


نشر هستان

3


ریاضیات کاربـرد در مدیریت 1


ترجمه دکتر ضرغام و ممقانی
4


آمار کاربرد آن در مدیریت 1


دکتر ابراهیمی و صدقیانی
تاریخ و جغرافیا

1


Tourism geography2


جهانگردی در چشم انداز جامع


ادواردو فایوسولا، چاک گی، سیدمحمد اعرابی (مترجم)، علی پارساییان (مترجم )


ناشر : دفتر پژوهشهای فرهنگی
3

چکیده تاریخ ایران

حسن نراقی

ناشر : اختران
4

جغرافیا و صنعت توریسم

علی اصغر رضوانی

دانشگاه پیام نور
5

مبانی نقشه خوانی

مجتبی یمانی

ناشر : دانشگاه تهران
6

مبانی کشور شناسی جغرافیایی

ترجمه دکتر رهنمایی


7


اوقات فراغت


لس هی وود، جان اسپینک، پی تر براهام، جان کاپنرهارست، فرانسیس کیو، یان هنری، محمد احسانی ( مترجم )


ناشر : بامداد کتاب

علوم اجتماعی

1


مبانی انسان شناسی


دکتر فربد
2


مبانی انسان شناسی


اچ آر هیس3

درآمدی بر ارتباطات سنتی در ایران

کاظم معتمدنژاد، محمدمهدی فرقانی ( مترجم )


نشر: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ها
4

فرهنگ شناسی ؛ گفتارهایی در زمینه فرهنگ و تمدن

چنگیز پهلوان

ناشر : قطره
5

جامعه شناسی ارتباطات

باقر ساروخانی

ناشر : اطلاعات

6


موزه های باد


دکتر فرهادی
سایر کتب مناسب

1


مجموعه سوالات کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی

نشر کتاب مهربان نشر

تبیان


رشته مهندسی مواد و متالوژی
ساعت ٩:۳۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٧/۱٢  کلمات کلیدی:


منابع مرجع دانشگاهی رشته مهندسی مواد و متالوژی برای آمادگی در آزمون کارشن اسی ارشد

شیمی فیزیک و ترمودینامیک:

* مقدمه‌ای بر ترمودینامیک مواد ۱- دیوید گسکل- علی سعیدی

* مقدمه‌ای بر ترمودینامیک ۲- دیوید گسکل- علی سعیدی

خواص مکانیکی مواد:

* متالوژی مکانیکی- جورج دیتر- (ترجمه: شهره شهیدی)

* تغییر شکل و مکانیک شکست مواد آلیاژهای مهندسی- هرتزبرگ- (ترجمه: اکرمی)

خواص فیزیکی مواد:

* اصول کاربرد عملیات حرارتی فولادها- محمدعلی گلعذار

* آشنایی با متالوژی فیزیکی- اونر- (ترجمه: اکبر آهنی)

* استحاله‌ فازها در فلزات و آلیاژها- پورتر، ایسترلینگ- (ترجمه:محمدرضا افضلی)

* متالوژی فیزیکی- ریدهیل

استحاله فازها و نمودارهای تعادلی:

* استحاله فازها در فلزات و آلیاژها- پورتر، ایسترلینگ- (ترجمه: محمدرضا افضلی)

* درآمدی بر تعادل فازی در سرامیک‌ها- فتح‌الله مضطر زاده، واهاک مارقوسیان


رشته مهندسی مکانیک
ساعت ٩:۳۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٧/۱٢  کلمات کلیدی:

r />
منابع مرجع دانشگاهی رشته مهندسی مکانیک برای آمادگی در آزمون کارشناسی ارشد

* ریاضی ۱، آپوستل

* ریاضی ۲، آپوستل

* معادلات،بویس & سیمونز

* ریاضی مهندسی چرچیل & تین مینت یو

* استاتیک، مریام & بیر- جانسون

* مقاومت ۱ و۲ – بیر- جانسون& پوپوف

* طراحی ۱، شیگلی

* طراحی ۲، شیگلی

* سیالات ۱، استریتر & شیمز & سیالات نوشته نادر نبهانی انتشارات دانشگاه شریف

* سیالات ۲، استریتر & شیمز & سیالات نوشته نادر نبهانی انتشارات دانشگاه شریف

* ترمودینامیک ۱، ون‌وایلن

* ترمودینامیک ۲، ون‌وایلن

* انتقال حرارت ۱، اینکروپرا & هولمن

* انتقال حرارت ۲، اینکروپرا & هولمن

* دینامیک، مریام & دینامیک نوشته دکتر نیکخواه بهرامی

* دینامیک ماشین، مارتین & اچ مابی

* ارتعاشات، تامسون & حل‌المسائل سری شومز (SETO)

* کنترل، اگاتا & درف (DORF)


کارشناسی ارشد پرستاری
ساعت ٩:٢۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٧/۱٢  کلمات کلیدی:


مقدمه:


پرستاری دارای اهداف مهمی چون پیشگیری از بیماری، پیشبرد بهبودی، حفظ سلامتی و تسهیل در تطابق است. علاوه بر این پرستار دارای نقش‌های آموزشی، مشاوره‌ای، پژوهشی وحمایتی و غیره نیز می‌باشد.
در این راستا دانشجویان کارشناسی پرستاری به منظور ارتقاء سطح دانش خود می‌توانند در دو رشته‌ی عمده مدیریت و آموزش شرکت کرده و در گرایش‌های داخلی جراحی، کودکان و روانپرستاری بهداشت جامعه تا مقطع فوق لیسانس و در رشته آموزش تا مقطع دکترا ادامه تحصیل دهند.

منابع پیشنهادی برای مطالعه

داخلی جراحی:
پرستاری داخلی - جراحی، برونر- سودارث سال ۲۰۰۴ - انتشارات بشری.
کودکان
۱- کودکان مارلو، ترجمه آرزومانیانس.
۲- کودکان ویلی و وانگ، تألیف آرزومانیانس.
۳- درس‌نامه‌کودک(۱)و(۲)، حامد مرتضوی، انتشارات سالمی.
۴- کودکان (۱)، انتشارات سنجش تکمیلی نویسنده فروزان زیانی - صدیقه خنجری.
بهداشت جامعه
۱- پرستاری بهداشت جامعه، نویسنده: لوگان، لنکستر
۲- پرستاری بهداشت جامعه، حلم سرشت، پریوش و اسماعیل دل پیشه (۳ جلد) تهران چهر، ۱۳۷۶/
۳- پرستاری بهداشت جامعه، رخشنده محمدی، نشر نی
۴- مجموعه سؤالات و تست‌های بهداشت جامعه خاتونی
روان‌پرستاری
۱- واقعی و کوشان، ۲ جلد
۲- روان‌پرستاری در اختلالات روان‌پزشکی ترجمه گروه متجرمین دانشگاه علوم پزشکی ایران
۳- روان‌پزشکی کاپلان ۲۰۰۳
بهداشت مادران و نوزادان:
پرستاری بهداشت مادران و نوزادان، چاپ اول، سال ۸۲ . میتراذوالفقاری، احمد علی اسدی نوقابی. انتشارات بشری.
پرستاری بهداشت مادران و نوزادان، فرنوش خجسته، انتشارات گلبان.
زبان تخصصی:
۱-English for students of nursing
2- ESM-1
3- ESM-2
زبان عمومی:
(سه جلد) ۱- Developing Reading skills
2- Mosaic one
(دو جلد) ۳- Reading and thinking in English
4 - 1- گرامر زبان عمومی کلیه رشته‌های کارشناسی ارشد، تألیف وحید عسگری، انتشارات: کانون فرهنگی آموزش. ۲- لغت: ۵۰۴ absolutely essntial words , TOFEL flash (vocabulary) 3- درک مطلب : TOFEL flash (Reading) ،-زبان انگلیسی عمومی ۲(درک مطلب)، انتشارات کانون فرهنگی آموزش
 تبیان


منابع کنکور کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی
ساعت ٩:٢٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٧/۱٢  کلمات کلیدی:


منابع مطالعاتی

الف) متون نظم:

شاهنامه فردوسی: «غم‌نامه‌ی رستم و سهراب» و «رزم‌نامه‌ی رستم و اسفندیار» حسن انوری و جعفر شعار (نامه‌ی باستان جلد اول و دوم دکتر کزازی. شرح جلد اول شاهنامه، دکتر جوینی، توضیحات مربوط به داستان‌ها و همچنین سایر گزیده‌ها).

بوستان سعدی: شرح و توضیح دکتر یوسفی (شرح دکتر خطیب رهبر و‌...).

غزلیات و قصاید سعدی: کلیات سعدی، چاپ فروغی. گزیده‌ی غزلیات و قصاید خطیب رهبر

مخزن‌الاسرار: تألیف وحید دستگردی (شرح مخزن‌الاسرار دکتر برات زنجانی، شرح مخزن‌الاسرار دکتر بهروز ثروتیان،پرده‌ی سحر سحری انزاوی‌نژاد)

لیلی و مجنون، خسرو و شیرین: چاپ دکتر حمیدیان. شرح برات زنجانی.

قصاید خاقانی: گزیده‌ی دکتر سجادی هر دو گزیده‌ی ایشان، یکی چاپ امیرکبیر و دیگری چاپ نشر سخن. (شرح دشواری‌ها و رخسار صبح دکتر کزازی، شاعر صبح دکتر سجادی، بزم دیرینه عروس معصومه معدن‌کن و ...).

مثنوی: شرح استاد فروزان‌فر(شرح مثنوی دکتر استعلامی ‌،کریم زمانی و ...). (دفتر اول مثنوی اهمیت بیشتری دارد)

حدیقه الحقیقه: تصحیح مدرس رضوی و تعلیقات آن. آب آتش افروز، دکتر اشرف‌زاده.

منطق‌الطیر: تصحیح دکتر صادق گوهرین (گزیده‌ی منطق‌الطیر دکتر شمیسا و ...).

حافظ : شرح دکتر خطیب رهبر (حافظ نامه‌ی بهاء‌الدین خرمشاهی، مکتب حافظ منوچهر مرتضوی و ...).


ب) متون نثر:

تاریخ بیهقی: به کوشش دکتر خطیب رهبر (گزیده‌ها و سایر منابع).(جلد اول و نیمه‌ی اول جلد دوم مهم‌تر است.)

چهار مقاله: به تصحیح دکتر معین (تعلیقات دکتر معین و تعلیقات علامه قزوینی بر چهار مقاله).

قابوس‌نامه: شرح دکتر یوسفی (گزیده‌ی قابوس‌نامه‌ی دکتر یوسفی و ...).

گلستان سعدی: شرح دکتر خطیب رهبر (شرح دکتر یوسفی و‌...).

کلیله و دمنه: شرح مرحوم مجتبی مینوی (تصحیح محمد روشن و‌...)

مرصاد العباد: به اهتمام دکتر محمد امین ریاحی.

کشف‌الاسرار: گزیده‌ی انزاوی نژاد.

تاریخ جهان گشا : جلد اول و گزیده‌ی دکتر جعفر شعار (شرح مشکلات،دکتر احمد خاتمی و .....).

مرزبان‌نامه: تصحیح خطیب رهبر (تصحیح محمد روشن و‌...). (جلد اول باب اول تا چهارم مهم‌تر است.)


ج) کلیات مسائل ادبی:

دستور زبان: احمد گیوی و حسن انوری جلد 1 و 2 (دستور زبان خیام‌پور. دستور زبان پنج استاد).

عروض و قافیه : شناخت شعر دکتر شاه حسینی، عروض و قافیه‌ی دکتر شمیسا (عروض فارسی، دکتر ماهیار).

معانی و بیان : معانی و بیان دکتر تجلیل، معانی و بیان دکتر شمیسا (بیان دکتر کزازی)‌.

بدیع: فنون بلاغت و صناعات ادبی استاد همایی، بدیع دکتر شمیسا (بدیع دکتر کزازی).

تاریخ ادبیات: تاریخ ادبیات در ایران صفا. از صبا تا نیما (2 جلد)، از نیما تا روزگار ما، یحیی آرین‌پور. ادوار شعر فارسی، شفیعی کدکنی (ادبیات معاصر، محمد حقوقی – ادبیات معاصر نثر هرمز رحیمیان، تاریخ ادبیات تألیف ذبیح‌ا... صفا 3 جلد).

سبک شناسی: سبک شناسی بهار (جلد 2 و 3)، سبک شناسی نظم و نثر (دکتر شمیسا).

(کلیات مسائل ادبی: تألیف دکتر فرهاد طهماسبی و دکتر یدالله بهمنی).


د) عربی:

زبان قرآن، حمید محمدی، جلد 1 و 2 دوره‌ی متوسطه.

مبادی العربیه جلد 2و3.

نهج‎البلاغه، جعفر شهیدی.

(شرح و ترجمه‌ی مبادی العربیه دکتر حسینی . صرف برای دانشجو، نحو برای دانشجو، دکتر سید محمد رادمنش).


ه‍( زبان انگلیسی:

کتاب Humanities (جلد اول)، دکتر مهدی نوروزی و دکتر پرویز بیرجندی، انتشارات سمت، جزوه‌ی زبان تخصصی ادبیات که کانون در اختیار داوطلبان قرار می‌دهد. فرهنگ اصطلاحات ادبی، سیماداد، انتشارات مروارید.

زبان انگلیسی عمومی تألیف عسگری، انتشارات کانون فرهنگی آموزش. (کتاب English for students of persion literature.- بخش‌های مربوط به انوری، خاقانی از جلد دوم کتاب Literary History of persia. Edward Brone . مباحث مربوط به ادبیات فارسی از کتاب دائرة المعارف اسلام)


و) کتاب‌های کمک آموزشی:

مجموعه سؤال‌های کارشناسی ارشد جلد اول، مریم کفاشیان و معصومه رحیمی، انتشارات پردازش

مجموعه سؤال‌های کارشناسی ارشد جلد دوم، اکبر شاملو، انتشارات پردازش

مجموعه سؤال‌ها و پاسخ تشریحی در دو جلد به کوشش یدالله بهمنی و سید عباس نوابی، انتشارات دارینه

کلیات مسائل ادبی زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ارشد ، پوران پژوهش

زبان انگلیسی تخصصی زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ارشد ، پوران پژوهش

عربی زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ارشد ، یدالله بهمنی

کتاب جامع زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ارشد ، مرضیه رنجبر


منابع آزمون کارشناسی ارشد رشته مهندسی پزشکی در دو گرایش بیوالکتریک وبالینی
ساعت ٩:۱۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٧/۱٢  کلمات کلیدی:


منابع کنکور کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی گرایش بیوالکتریک
الکترونیک 1 و2 دکتر میر عشقی - انتشارات شریف
مدار 1 و2 ارنست کو - ترجمه دکتر جبه دار
کنترل خطی -تلفیقی از اوگاتا و بنجامین کو و دکتر خاکی سفید
سیگنال و سیستم - تجزیه و تحلیل اوپنهایم
ریاضی - ریاضی 1 ، معادلات دیفرانسیل ، ریاضیات مهندسی ، آمار و احتمالات
زبان انگلیسی
مقدمه ای بر مهندسی پزشکی - شش فصل اول وبستر
الکترو مغناطیس - کتاب چنگ

تبیان


منابع کنکور کارشناسی ارشد باغبانی
ساعت ٩:۱۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٧/۱٢  کلمات کلیدی:

منابع کنکور کارشناسی ارش د باغبانی

* گیاهشناسی با (ضریب ۲)

در کنکور کارشناسی ارشد گیاه شناسی (سیستماتیک و مورفولوژیک) دکتر وزوایی تهران ۱۶۴ صفحه (کد۱۶۴/۱ب) (خلاصه های مفید در مورد گیاهشناسی،خلاصه نویسی تیره ها،تصاویر کمکی +جزوه گیاهشناسی که جمعا ۱۶۴ صفحه می باشد)

* گلکاری با (ضریب ۳)

گلکاری دکتر ریزی ۸۲صفحه (کد ۸۲/۲ب)
گلکاری دکتر مرتضی خوشخوی ۷۰صفحه (کد ۷۰/۳ب)
گلکاری (منابع گلکاری دکتر ابراهیم خالقی-گللهای یکساله دکتر متقی-مهندس محمود لطفی-گیاهان پیازی زینتی دکتر اکرامی…..) ۶۲ صفحه (کد ۶۲/۴ب) یا مطالعه کتاب دکتر ابراهیم خالقی
گلکاری دکتر صالحی دانشگاه شیراز ۶۴ صفحه (کد ۶۸/۵ب)

* سبزیکاری خصوصی با (ضریب ۳)

سبزیکاری خصوصی دکتر عبدالکریم کاشی قسمت اول ۶۵ صفحه تایپ (کد ۶۵/۶ب)
سبزیکاری خصوصی دکتر عبدالکریم کاشی قسمت دوم ۷۴ صفحه تایپ (کد ۷۴/۷ب)
سبزی کاری عمومی دکتر عبدالکریم کاشی ۳۱ صفحه تایپ (کد ۳۱/۸ب)
سبزیکاری تکمیلی دکتر عبدالکریم کاشی ۸۶ صفحه (کد ۸۶ /۹ب)
سبزیکاری (روشهای ویزه پرورش سبزی) دکتر عبدالکریم کاشی ۷۶ صفحه (کد ۷۶/۱۰ب)
سبزیکاری صنعتی دانشگاه اصفهان ۵۳ صفحه (کد ۵۳/۱۱ب)

* خاکشناسی عمومی با(ضریب ۲)

خاکشناسی دکتر کسرایی تبریز ۸۴ صفحه (کد ۸۴/۱۲ب)

* فیزیولوژی (مبانی و زندگی گیاه سبز) با (ضریب ۲)

فیزیولوژی گیاهی دکترمجید راحمی ۵۵ صفحه (کد ۵۵/۱۳ب)

* فیزیولوژی پس از برداشت با(ضریب ۲)

فیزیولوژی پس از برداشت دکترمجید راحمی جزوه ۳۰ صفحه (کد ۳۰/۱۴ب)
فیزیولوژی پس از برداشت دکترمجید راحمی ۵۸صفحه خلاصه کتاب دکتر راحمی (کد ۵۸/۱۵ب)

* میوه های معتدله با(ضریب ۳)

درختان میوه معتدله و خزان دار (میوه های معتدله و میوه کاری) دکتر مجید راحمی دانشگاه شیراز ۸۵صفحه (کد ۸۵/۱۶ب)
میوه های مناطق معتدله دکتر یوسف رسول زادگان دانشگاه صنعتی اصفهان (کد ../۱۷ب)
میوه کاری دانه ریز دانشکده کشاورزی کرج (دانشگاه تهران) دکتر عبادی ۸۴ صفحه (کد۸۴/۱۸ب)

* میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری با(ضریب ۳)

میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری دکتر عنایت الله تفضلی دست نویس ۸۲ صفحه+لغات انگلیسی و اصطلاحات میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری ۱۰ صفحه (کد ۸۵/۱۹ب)

* ازدیاد نباتات با(ضریب ۳)

ازدیاد و خاک استاد سلامی تدریس شده از روی ۳جلد کتاب ازدیاد نباتات (جلد ۱و۲و۳)، نویسنده: دکتر مرتضی خوشخوی (نکته برداری و قسمت های مهم ۳ جلدکتاب می باشد). ۲۰۲صفحه پشت ورو (کد۲۰۲/۲۰ب)
ازدیاد نباتات دکتر زمانی دانشگاه تهران ۱۰۶ صفحه (کد ۱۰۶/۲۱ب)
خلاصه باغبانی عمومی مفید ۱۸ صفحه (کد ۱۸/۲۲ب)

* زبان عمومی و تخصصی با(ضریب ۲)

زبان انگلیسی( واژه ها و اصطلاحات انگلیسی باغبانی) ۱۰۵ صفحه (کد ۱۰۱۵/۲۳ب)
تست کارشناسی ارشد کنکور سال ۱۳۸۶ ۸ صفحه (کد ۰۸/۲۴ب)
تست سالهای ۱۳۷۴ الی ۱۳۸۷ با کلید( بعضی آزمون ها). ۱۲۱ صفحه (کد۱۲۱
تبیان


رشته مهندسی کامپیوتر در مقطع کارشناسی ارشد
ساعت ٩:٠٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٧/۱٢  کلمات کلیدی:

رشته مهندسی کامپیوتر در مقطع کارشناسی ارشد به چهار گرا یش نرم‌افزار، هوش مصنوعی و معماری ، الگوریتم و محاسبات کامپیوتر تقسیم می‌شود .


منابع پیشنهادی برای مطالعه !

ریاضی مهندسی: ۱) ریاضیات مهندسی پیشرفته: آمادگی برای کنکور کارشناسی ارشد‌.انتشارات کانون فرهنگی آموزش (قلم‌چی). مؤلف: مهندس یوسف کریمی‌ملک‌بیان. ۲) ریاضی مهندسی تألیف جمشیدی انتشارات – پوران پژوهش. ۳) ریاضیات مهندسی، دکتر محمدصادق معتقدی، مؤسسه پرسپولیس
آمار: ۱) آمار و احتمالات مهندسی - دکتر نیکوکار. ۲) آمار و احتمالات مهندسی، دکتر نادر نعمت‌اللهی، دالفک. ۳) آمار و احتمالات، سازمان سنجش آموزش کشور.
محاسبات عددی: ۱) روش‌های محاسبات عددی دکتر قلی زاده، ۲- محاسبات عددی نوشته دکتر نیکوکار و دکتردرویش ۳) محاسبات عددی، مهندس بهزاد خداکرمی، انتشارات آزاده، (راهیان ارشد)
ساختمان‌های گسسته: ۱- ساختمان گسسته انتشارات پوران پژوهش ۲) ساختمان‌های گسسته، دکتر قلی‌زاده، دانشگاه صنعتی شریف
۳- R.Johnson Baugh, Discrete Mathematics, 1997.
مدار منطقی: ۱- کتاب مدار منطقی نوشته موریس مانو. ۲- کتاب آبی مدار منطقی کانون فرهنگی آموزش (مؤلف مهندس دانش طلب)
۳- Digital Logic, circuit Analysis & Design, Nelson.
سیستم عامل: ۱- سیستم‌های عامل نوشته استالینگ، ۲- سیستم‌های عامل، سیلبرشاتز ۳- سیستم‌های عامل نوشته تننبام ۴- کتاب آبی سیستم عامل کانون فرهنگی آموزش (مؤلف مهندس نیشابوری و مهندس دانش طلب) ۵- سیستم عامل مهندس مقسمی
نظریه زبان‌ها:
۱- P.Linz, Intro duction to. Formal languages and Automata , 1996. ترجمه دکترصراف زاده
۲- کتاب آبی نظریه زبان‌ها کانون فرهنگی آموزش(مؤلف مهندس دانش طلب و مهندس شفقی)

معماری کامپیوتر: ۱)کتاب معماری کامپیوتر نوشته موریس مانو ۲) کتاب آبی معماری کامپیوتر کانون فرهنگی آموزش (مؤلف مهندس دانش طلب)
ساختمان داده:
۱-E.Horowitz, S.sahni, D.Mehta,Fundamentals of Data structures in C++, Computer science Press, 1995.
2- کتاب آبی ساختمان داده کانون فرهنگی آموزش (مولف:‌مهندس ریاضتی و مهندس دانش‌طلب)
۳-ساختمان داده مهندس مقسمی
پایگاه داده:
۱- C.J.Date, Introduction to Database systems, sixth Edition, Addison- welsley, 1995.
2- پایگاه داده‌ها، نوشته دکتر روحانی رانکوهی
۳- کنکور کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر راهیان ارشد، جلد ۳/
کامپایلر:
۱- Aho, sethi, and Ullman , “Compilers: Techniques, And Tools”
۲- کنکور کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر راهیان ارشد، جلد ۳
طراحی الگوریتم:
۱- طراحی الگوریتم دکتر نعیمی پور
۲- طراحی الگوریتم دکتر قلی زاده
۳- کنکور ارشد کامپیوتر راهیان ارشد جلد
S.Russel, P.Norving, Artificial Intelligence, A Modern Approach, Prentice Hall, 2003. ترجمه رهنمون
۲- هوش مصنوعی نوشته دکتر فهیمی، ۳- کنکور ارشد مهندسی کامپیوتر راهیان ارشد، جلد ۴
طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی
۱- T.W. Pratt, “Programming Lanuguages And Implementationترجمه جعفرنژاد قمی.
۲- کنکور کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر راهیان ارشد، جلد ۳
مدار الکتریکی: ۱) مدار الکتریکی، ترجمه دکتر جبه‌دار ۲) رهیافت حل مسأله در مدار، محمود دیانی، نص، ۱۳۸۱/
الکترونیک دیجیتال:
۱- Digital Integrated circuits, Jan, M, Rabaey
2- Micro Electronic circuits, A.S.sedra
انتقال داده: ۱) درس و کنکور داده‌ها، فرشاد صفایی، گسترش علوم پایه، ۱۳۸۱/ ۲) انتقال داده، اوی لسل دی بلک، دانشگاه صن

 

تبیان


منابع کنکور کارشناسی ارشد تاریخ
ساعت ٩:٠٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٧/۱٢  کلمات کلیدی:


منابع بیشتری برای مطالعه:
۱- ایران در عهد باستان – دکتر محمد جواد مشکور
۲- تاریخ ایران – حسن پیرنیا، عباس اقبال و باقر عاقلی، بخش مربوط به باستان
۳- تاریخ اسلام کمبریج، ترجمه احمد آرام
۴- تاریخ جهانی دولاندلن ۲ جلد
۵- تاریخ مغول – شیرین بیانی ۳ جلد
۶- تاریخ صفویه کمبریج، ترجمه یعقوب آژند
۷- تاریخ ایران کمبریج جلد ۴
۸- تاریخ مشروطه احمد کسروی
۹- تاریخ سیاسی اجتماعی ایران در عهد زندیه، دکتر ورهرام


رشته برق قدرت
ساعت ۸:٥٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٧/۱٢  کلمات کلیدی:


ریاضیات مهندسی

1- ریاضیات مهندسی پیشرفته (جلد دوم)، تالیف: اروین کرویت سیگ ، ترجمه دکتر عالم زاده
2 - ریاضیات مهندسی، تالیف: دکتر شیدفر
3 - مجموع گزینه‌های چهارجوابی طبقه‌بندی شده ریاضی کارشناسی ارشد، جلد پنجم ، ریاضیات مهندسی ، تالیف: دکتر مسعود نیکوکار
4- ریاضیات مهندسی ، تالیف: دکتر معتقدی
5- ریاضی مهندسی: انتشارات کانون فرهنگی آموزش ، تألیف :مهندس یوسف کریمی

معادلات دیفرانسیل

1- معادلات دیفرانسیل ،تالیف: دکتر مسعود نیکوکار
2- مجموع گزینه‌های چهارجوابی طبقه‌بندی شده ریاضی کارشناسی ارشد، جلد سوم ، معادلات دیفرانسیل ، تالیف: دکتر مسعود نیکوکار
3- معادلات دیفرانسیل ، تالیف: دکتر معتقدی

آمار و احتمالات مهندسی

1-آمار و احتمالات کاربردی، تالیف: بهمن عربزاده- مسعود نیکوکار
2- مجموع گزینه‌های چهارجوابی طبقه‌بندی شده ریاضی کارشناسی ارشد، جلد چهارم: آمار و احتمال مهندسی، دکتر مسعود نیکوکار

مدارهای الکتریکی

1 ـ نظریه اساسی مدارها و شبکه ها ، تالیف: دکتر پرویز جبه‌دار مارالانی
2- مدارهای الکتریکی، تالیف دکتر عابدی
3= از مبانی برق تا مدارات الکتریکی ، تالیف ایروین ،ترجمه دکترمسعود دوستی
4- مدارهای الکتریکی تالیف: هیت، ترجمه دیانی
5=مدارهای الکتریکی ، تالیف مهندس خسرو پور ، انتشارات دیباگران

کنترل خطی

1- Modern control systems Robert H. Bishop, richard c. Dorf
2- سیستم‌‌های کنترل،تالیف: بنجامین‌کو،ترجمه علی کافی
3- مهندسی کنترل، تالیف کاتسوهیکواوگاتا،ترجمه علی کافی
4- سیستمهای کنترل خطی تالیف دکتر علی خاکی صدیق

الکترونیک

1- مدارهای میکروالکترونیک، تالیف: عادل صدرا، کنت اسمیت، ترجمة دیانی
2-مدار های مجتمع آنالوگ ،تالیف گری و میر
3- مبانی الکترونیک، تالیف دکتر میرعشقی
4- تحلیل و طراحی مدارهای الکترونیک دو جلد، تالیف: مهندس تقی شفیعی
5-الکترونیک ، تالیف: مهندس خسرو پور ، انتشارات دیباگران

الکترومغناطیس

1- الکترومغناطیس میدان و موج ،تالیف: چنگ ،ترجمه دکتر جبه دار
2-مباحث اساسی کارشناسی ارشد مهندسی برق (الکترومغناطیس)،تالیف دکتر محمد طاهری
3- الکترومغناطیس،انتشارات قلم‌چی،تالیف مهندس علیرضا باغستانی

ماشین‌های الکتریکی

1- ماشین‌های الکتریکی (تحلیل- بهره‌برداری- کنترل) تالیف دکتر سن- ترجمه: مهندس نبوی- دکتر عابدی،
2- ماشین‌های الکتریکی، تالیف: سلمون- ترجمه دکتر لسانی،
3-ماشین‌های الکتریکی با کاربردهایی از الکترونیک قدرت، تالیف: دکتر ال‌هاواری- ترجمه دکتر عابدی- نظرزاده،
4- مبانی ماشین‌های الکتریکی تالیف چاپمن- ترجمه دکتر جواد فیض

تجزیه و تحلیل سیستم‌‌ها

1- سیگنال‌ها و سیستم‌‌ها تالیف: اپنهام، الن ویلسکی، ترجمه: مهندس مجید ملکان، ترجمه دکتر پرویز جبه‌دارمارالانی
2- سیگنال ها و سیستم ها ، تالیف مهندس علی صفری

بررسی سیستم‌های قدرت

1- بررسی سیستم‌های قدرت، گلاور
2- بررسی سیستم‌های قدرت، الگرد
3- بررسی سیستم‌های قدرت، استیونسون
4- بررسی سیستم‌های قدرت، احد کاظمی
5- بررسی سیستم‌های قدرت، ناص

تبیان


رشته اقتصاد
ساعت ۸:٥۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٧/۱٢  کلمات کلیدی:


منابع پیشنهادی برای مطالعه !

اقتصاد خرد:
- منبع تشریحی: اقتصاد خرد سالواتره
- منبع تستی: سوالات اقتصاد خرد دکتر تیمور محمدی
اقتصاد کلان:
- منبع تشریحی: اقتصاد کلان جلد ۱ و ۲ تالیف تیمور رحمانی
- منبع تستی: اقتصاد کلان نظریه‌ها و مسایل شامل ۹۰۰ تست با پاسخ تشریحی تالیف تیمور رحمانی.
ریاضیات:
- منبع تشریحی: ریاضیات عمومی و کاربردهای آن (۱ و ۲). محمدحسین پورکاظمی
- منبع تستی: مجموعه تست‌‌های ریاضی آزمون کارشناسی ارشد رشته‌های اقتصاد، مدیریت و‌. .. وحید ناصحی‌فر، دکتر عالم تبریز و‌. ..».
آمار:
- منبع تشریحی: آمار و احتمالات دکتر جلیلی خشنود و کتاب آمار و احتمالات دکتر محمد آقایی.
- منبع تستی: مجموعه تست‌‌های آمار آزمون کارشناسی ارشد رشته‌های اقتصاد و مدیریت و‌. .. وحید ناصحی‌فر و دکتر عالم تبریز و‌. ..
زبان تخصصی:
زبان انگلیسی برای دانشجویان رشته اقتصاد الهه ستوده‌نما.

* نکته: لازم به ذکر است برای آمادگی آزمون‌ها و همچنین کنکور سراسری، استفاده از کتاب کار در حد بسیار زیادی لازم می‌باشد.
اقتصاد انرژی:
۱- مقدمه‌ای بر مفاهیم اقتصاد نفت- دکتر کامبیز پیکارجو.
۲- ترازنامه انرژی- اطلاعات برنامه‌ریزی انرژی وزارت نیرو.
۳- آمارهای بانک جهانی در رابطه با انرژی (سال‌‌های گذشته).
۴- آمار و اطلاعات شورای جهانی انرژی.
۵- نشریه Energy Economist (شماره‌های گذشته).
۶- نشریه opec (شماره‌های گذشته).
اقتصاد خرد: علاوه بر منبع فوق، «اقتصاد خرد، سالواتوره » می‌توان کتاب اقتصاد خرد، نوشته فرگوسن رامعرفی کرد.
(برای داوطبانی که از سطح علمی‌بالاتری نسبت به منبع تشریحی برخوردارند، کتاب اقتصاد خرد فرگوسن (جلد ۱ و ۲) پیشنهاد می‌شود.) عناوین به کار برده شده در برنامه، سر فصل‌‌های کتب معرفی شده هستند. به طوری که به راحتی قابل تشخیص می‌باشند.
ریاضیات: نوشته آقای‌هادی رنجبران -نشر کتاب دانشگاهی - سر فصل‌‌های کتاب با سر فصل‌‌های مطرح شده در برنامه مطابقت دارد. به طوری که به راحتی قابل تشخیص است. (کتاب ریاضی آقای دکتر پور کاظمی‌به عنوان منبع جایگزین قابل طرح است، اما بسیار تشریحی بیان شده و مباحث آزمون ۸ را نیز در بر ندارد. همین طور کتاب آقای دکتر مسعود نیکوکار و بهمن عرب‌زاده - انتشارات آزاده - هم قابل جایگزینی است. البته بدون بحث معادلات تفاضلی)
آمار: منبع تشریحی: علاوه بر کتاب آقای دکتر خشنود، کتاب آقای عادل آذر نیز قابل استفاده است و هر دو منبع قابل جانشینی هستند.
زبان: تنها منبع موجود درس زبان تخصصی، کتاب معرفی شده است که چندان کاربردی نیست. لذا لغت‌های آورده شده در انتهای کتاب‌های تخصصی و پاورقی‌ها می‌توانند مورد استفاده قرار بگیرند. با توجه به ضریب پایین این درس و ضرایب بالای دروس دیگر و درجه اهمیت بالای آنها نسبت به درس زبان و محدودیت زمانی در جلسات کنکور، مطالعه‌ این درس در این سطح، تا حدی کارساز است. در ضمن جزوات درسی واحدهای دانشگاهی گذرانده شده در دوره کارشناسی هم منابع قابل توجهی هستند.


تبیان


مهندسی شیمی
ساعت ۸:٥۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٧/۱٢  کلمات کلیدی:

منابع مطالعاتی

انتقال حرارت: انتقال حرارت هولمن، اینکروپرا، (انتقال حرارت، مهندس خداکرمی)، چالکش

ترمودینامیک: ترمودینامیک مهندسی شیمی ون‌نس، ترجمه دکتر محمد سلطانیه، (ترمودینامیک، مهندسی شیمی، مهندس طاهری، انتشارات هرمزگان)ترمودینامیک، انتشارات سنجش

مکانیک سیالات: MCCabe - وایت – استریتر، (مکانیک سیالات، سمیع‌پور، انتشارات پوران پژوهش)، مکانیک سیالات، انتشارات راهیان ارشد

کنترل فرایندها: کتاب کنترل فرایند در مهندسی شیمی دکتر نیک‌آذر- کتاب کنترل فرایند Coughnowr، (کنترل فرآیندها، انتشارات سنجش)

انتقال جرم و عملیات واحد: کتاب رابرت تریبال ترجمه دکتر کاغذچی و دکتر سهرابی- کتاب انتقال جرم و عملیات واحد دکتر محمود میرزازاده انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دانشگاه هرمزگان - کتاب MCCabe، انتقال جرم و عملیات واحد دکتر سمیع‌پور، انتقال جرم و عملیات واحد دکتر بهمن‌یار

سینتیک و طراحی راکتورهای شیمیایی: طراحی راکتورهای شیمیایی ترجمه دکتر مرتضی سهرابی، (سینتیک و طراحی راکتور، انتشارات سنجش)

ریاضیات: کتاب کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی تألیف دکتر نیک‌آذر و دکتر خراط (ریاضیات عددی، مهندسی خداکرمی) کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی انتشارات دانشگاه تهران تألیف دکتر شهره فاطمی – کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی انتشارات راهیان ارشد

زبان عمومی: ۱- گرامر زبان عمومی کلیه رشته‌های کارشناسی ارشد، تألیف وحید عسگری، انتشارات: کانون فرهنگی آموزش. ۲- لغت: ۵۰۴ absolutely essntial words , TOFEL flash (vocabulary) 3- درک مطلب : TOFEL flash (Reading) ،-زبان انگلیسی عمومی ۲(درک مطلب)، انتشارات کانون فرهنگی آموزش

زبان اختصاصی: انگلیسی برای دانشجویان مهندسی شیمی انتشارات سمت

بیوشیمی و میکروبیولوژی عمومی: میکروبیولوژی عمومی دکتر فریدون ملک‌زاده- میکروبیولوژی صنعتی دکتر کاظمی ویسری انتشارات دانشگاه شریف-
بیوشیمی عمومی گروه پزشکی انتشارات دانشگاه تهران- خلاصه مباحث مهندسی شیمی انتشارات ارکان

«منابع مطالعاتی دیگری که داوطلبان می‌توانند از آنها استفاده کنند: کتاب خلاصه مباحث مهندسی شیمی انتشارات پردازش- مجموعه تستهای کارشناسی ارشد مهندسی شیمی انتشارات دانشگاه تهران- مجموعه تست‌های کارشناسی ارشد مهندسی شیمی انتشارات کانون فرهنگی آموزش - کتاب مهندسی شیمی، انتشارات ارکان

مهندسی مخازن: ۱- Applied petroleum reservior engineering by : Craft 2 ـ جزوه در مورد : اطلاعات کلی در مورد مهندسی مخازن ، نفت و رفتار P.V.T هیدروکربنها

سیالت دو فازی: ۱- Two Phase flow in pipes by:Beggs and Brill 2 ـ جریان‌های دو فازی تالیف : دکتر مشفقیان و دکتر شریعغتی ۳ ـ خواص سیالات نفتی
تالیف : دکتر مشفقیان و دکترنصری‌فر۴- اصول طراحی هیدرولیکی خطوط لوله انتقال جریان‌های دوفازی، تألیف: دکتر علی وطنی، چاپ جهاد دانشگاهی- دانشگاه تهران

مهندسی نفت : ۱- Drilling Engineering by : Adams 2- Dirlling and casing opration by : J.A.Short 3 ـ روشهای حفاری تالیف : دکتر مرتضی اصانلو


ارشد ریاضی
ساعت ۸:٤۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٧/۱٢  کلمات کلیدی:


۱- ریاضی محض: تربیت متخصصان جامع در علم ریاضی که آمادگی لازم را برای ادامه تحصیل در جهت اشتغال به پژوهش و نیز انتقال علم ریاضی در سطوح دانشگاهی داشته باشند.
۲- ریاضی کاربردی: تربیت کارشناسان چندجانبه دارای اندوخته کافی از دانش ریاضی که توانایی تحلیل کمی‌از مسائل صنعتی، اقتصادی و برنامه‌ریزی را کسب نموده و نیز توانایی ادامه تحصیل در سطوح بالاتر را داشته باشند.
۳- آموزش ریاضی: آشنایی با تشکیلات عمدة آموزش ریاضی، شرایط و عوامل مؤثر در تغییرات کمی‌برنامه‌های ریاضی، مقایسه نظام‌‌های آموزشی مکلف، بررسی تاثیر افکار جورج پولیا بر آموزش و یادگیری حل مسئله و نقش او در شکل‌گیری این فرآیند.
آزمون ورود به‌ این دوره برای هر سه گرایش به صورت هماهنگ توسط سازمان سنجش آموزش کشور طی یک مرحله (صبح و بعداز ظهر) و توسط دانشگاه آزاد اسلامی‌طی یک مرحله برگزار می‌گردد.

منابع پیشنهادی برای مطالعه !

زبان عمومی: ۱- گرامر زبان عمومی کلیه رشته‌های کارشناسی ارشد، تألیف وحید عسگری، انتشارات: کانون فرهنگی آموزش. ۲- لغت: ۵۰۴ absolutely essntial words , TOFEL flash (vocabulary) 3- درک مطلب : TOFEL flash (Reading) ، -زبان انگلیسی عمومی ۲(درک مطلب)، انتشارات کانون فرهنگی آموزش
زبان تخصصی
۱-زبان تخصصی رشته ریاضی. ۲- زبان تخصصی دکتر نیکوکار.
ریاضی عمومی:
حساب دیفرانسیل و انتگرال: ۱-توماس (ویرایش ۱۰) ۲- سیلورمن (خاص) ۳- آپوستل ۴- مسائل آنالیز ریاضی(ب. پ. دمیدودویچ) ترجمة پرویز شهریاری
معادلات دیفرانسیل:
۱- معادلات دیفرانسیل: ۱- بویس ۲- سیمونز ۳- دکتر نیکوکار ۴- دکتر کرایه‌چیان
احتمالات:
۱- آمار ریاضی، جان‌فروند ۲- مبانی احتمال، شلدون راس. ترجمة دکتر پارسیان و دکتر همدانی(ویرایش جدید)
توابع مختلط:
۱- توابع مختلط، چرچیل ۲- سیلورمن ۳- ریاضیات مهندسی پیشرفته جلد (۲) کریت سینک، مترجم دکتر شیدفر
جبر ۱:
۱- جبر فرالی جلد (۱ و ۲) ۲- مباحثی در جبر هرشتاین ۳- مباحثی در نظریه گروه‌های متناهی نوشته، دکتر علیرضا جمالی ۴- Algebra – Bathacharia
آنالیز ریاضی ۱ و ۲ :
۱- آنالیز ریاضی رودین . ۲- آنالیز ریاضی بارتل. ۳- آنالیز ریاضی ، اپوستل ۴- توپولوژی عمومی ، مانکرز ۵ – مثال‌های نقض در آنالیز کلیاوم
آنالیز عددی:
۱- آنالیز عددی (۱) دکتر بابلیان ، انتشارات دانشگاه پیام نور. ۲- آنالیز عددی: مؤلف کندال اتکینسون ، ترجمه: دکتر مهدی دهقان و همکاران
جبر خطی:
۱- جبر خطی،‌هافمن۲- جبر خطی، اونان
منبع تستی:
سؤال‌های آزمون کارشناسی ارشد رشته ریاضی نشر کتاب دانشگاهی یا نشر گسترش علوم پایه
منابع زیر (علاوه بر منابع فوق) برای آزمون دانشگاه آزاد اسلامی است.
مبانی‌ریاضی:
۱- مبانی ریاضی، تالیف لین و لین .
مبانی کامپیوتر و برنامه‌نویسی:
۱- برنامه‌سازی ساخت یافته پاسکال و حل مسایل نمونه الیوت کافمن، مترجم لیدا جواهر قلم و فرنگیس شاکری
۲- تئوری و مسایل برنامه‌نویسی با C گاتفرید مترجم: شادمان پور
۳- برنامه‌نویسی به زبان پاسکال - مهندس جعفرنژادقمی
تحقیق در عملیات:
۱ –تحقیق در عملیات بازارا. ۲- تحقیق در عملیات ۱، دانشگاه پیام نور، جهانشاهلو.
آموزش ریاضی:
۱- چگونه مسئله را حل کنیم، جورج پولیا، ترجمه احمد آرام. ۲- خلاقیت ریاضی، جورج پولیا، ترجمه پرویز شهریاری. ۳- روان شناسی پرورشی، دکتر سیف.
۴- آموزش تدریس ریاضی دبیرستان ، جان کولب، ترجمه جواد همدانی زاده


مجموعه علوم تربیتی (2)۱- روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنائی
ساعت ۸:۳٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٧/۱٢  کلمات کلیدی:

>مجموعه علوم تربیتی (۲) وابسته به شاخه علوم انسانی شامل ۴ گرایش زیر

می‌باشد:
۱- روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنائی
۲- روان‌شناسی تربیتی
۳- مشاوره
۴ ـ مشاوره و راهنمایی
آموزش و پرورش کودکان استثنایی به مطالعه کودکانی می‌پردازد که برخلاف اکثریت افراد همسن خود در شرایط عادی قادر به سازگاری با محیط نباشند و از نظر فکری، جسمانی، رفتاری، عاطفی با همسالان خود فرق داشته و احتیاج به روش‎های خاص تربیتی و آموزشـی و درمـانی داشته باشند‌.درکل این رشته به مـطالعه کودکان سرآمـد و عقب مانـده می‌پردازد‌.
روان شناسی تربیتی شاخه‌ای از علم روان شناسی است که هدف آن کمک به پرورشکاران در برخورد درست با مسائل پرورشی است‌،روان شناسی پرورشی عمدتاً به مطالعه ویژگی‌های یادگیرندگان، ‌یادگیری و آموزش می‌پردازد‌.
مشاوره رشته‌ای است که در آن به تربیت مشاورین می‌پردازد؛ مشاورینی که با مشکلات و مسائل خفیف روانی سر و کار دارند مسائلی چون، مسائل تحصیلی‎، ‌شغلی، ازدواج …….
تعداد شرکت کنندگان در دانشگاه‌‌های دولتی در سال ۱۳۸۰، ۷۰۹۲ نفر و در سال ۱۳۸۱، ۷۸۴۸ نفر بوده است‌.


جدول گرایش‌ها وضرایب رشته علوم تربیتی۲

ردیف


ضرایب دروس

گرایش


زبان


روان‌شناسی تربیتی


نظریه‌های مشاوره


روان‌شناسی شخصیت


آمار و روش تحقیق


سنجش و اندازه‌گیری


مبانی مشاوره و راهنمایی


روان‌شناسی رشد


روان‌شناسی عمومی


روش‌ها و فنون مشاوره


روان‌شناسی کودکان استثنایی


آموزش و پرورش کودکان


کاربرد آزمون‌ها

۱


روان‌شناسی تربیتی


۲


۳


۰


۰


۲


۰


۰


۲


۲


۰


۰


۰


۰

۲


کودکان استثنایی


۲


۲


۰


۰


۲


۲


۰


۲


۲


۰


۳


۳


۰

۳


مشاوره


۳


۰


۳


۲


۲


۰


۲


۰


۰


۳


۰


۰


۲

۴


مشاوره و راهنمایی


۳


۰


۳


۲


۲


۰


۲


۰


۰


۳


۰


۰


۲

منابع پیشنهادی برای مطالعه !

آموزش و پرورش استثنایی:
منابع اصلی: روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی دکتر مریم سیف نراقی و عزت اله نادری، اختلالات رفتاری کودکان دکتر مریم سیف نراقی و دکتر عزت ا.. نادری ، نارسائی‌‌های ویژه یادگیری دکتر مریم سیف نراقی و عزت ا.. نادری، روانشناسی کودکان استثنایی میلانی‌‌فر.
منابع تکمیلی: بهداشت روانی‌ و عقب‌ماندگی ذهنی احدی و بنی‌جمالی، روان‌شناسی کودکان عقب مانده ذهنی و روش‌های آموزش آنها، سیف نراقی و نادری.

روان‌شناسی کودکان استثنایی:
منابع اصلی: بهداشت روانی وعقب‌ماندگی ذهنی دکتر احدی، مجموعه کتاب‌‌های دکتر سیف نراقی و نادری.
منابع تکمیلی: کودک عقب مانده ذهنی کافمن ترجمه فرهاد ماهر.

روان‌شناسی تربیتی:
منابع اصلی: روان‌شناسی پرورشی دکتر علی‌اکبر سیف.
منابع تکمیلی: اختلالات رفتاری کودکان و نوجوانان و روش‌‌های اصلاح آن مریم سیف نراقی و عزت الله نادری، نارسایی‌های ویژه یادگیری مریم سیف نراقی و عزت الله نادری، مقدمه‌ای بر نظریه‌های یادگیری هرگنهان و السون ترجمه دکتر سیف.

سنجش و اندازه‌گیری:
منابع اصلی: ارزشیابی تحصیلی دکتر علی اکبر سیف، مقدمه‌ای بر نظریه‌های روان‌سنجی دکتر حمزه‌گنجی و مهرداد ثابت نشر ساوالان
منابع تکمیلی: تحلیلی بر سنجش و اندازه‌گیری ، مریم سیف نراقی و عزت‌ا…. نادری، اصول روان‌سنجی دکتر شریفی

آمار و روش تحقیق:
منابع اصلی: احتمالات و آمار کاربردی- دکتر دلاور- انتشارات رشد، مبانی نظری و عملی پژوهش- دکتر دلاور- انتشارات رشد یا روش تحقیق در روان‌شناسی و علوم تربیتی دکتر دلاور- نشر ویرایش، روش تحقیق در علوم رفتاری- دکتر سرمد، بازرگان و حجازی- انتشارات آگاه
منابع تکمیلی: روش‌های آماری در علوم رفتاری- دکتر حسن پاشا شریفی و دکتر جعفر نجفی زند. انتشارات سخن، روش‌های تحقیق در علوم رفتاری- دکتر حسن پاشا شریفی و نسترن شریفی- انتشارات سخن، روش تحقیق در علوم رفتاری- رمضان حسن زاده
نکته: مبانی آمار و روش تحقیق در تمامی کتاب‌ها یکسان است و در صورتی که فرصت چندانی ندارید مطالعه ی سایر منابع در دسترس می‌تواند تا حد زیادی به شما کمک نماید.

روان‌شناسی شخصیت:
نظریه‌های شخصیت- شولتز- ترجمه‌ی سید محمدی- نشر ویرایش
نظریه‌های شخصیت- دکتر سیاسی- انتشارات دانشگاه تهران
نظریه‌های روان‌درمانی پروچاسکا- ترجمه سید محمدی- انتشارات رشد

اصول و فنون راهنمایی در مشاوره:
منابع اصلی: فنون و روش‌های مشاوره (دکتر شفیع‌آبادی)، مشاوره شغلی و حرفه‌ای (دکتر شفیع‌آبادی)، تکنیک‌های خرد در مصاحبه مشاوره‌ای. دیوید گلدارد، ترجمه سیمین حسینیان.
منابع تکمیلی: اصول راهنمایی و مشاوره سید احمد احمدی. منبع دانشگاه آزاد: اصول راهنمایی و مشاوره حسینی بیرجندی – اصول و فنون مشاوره در آموزش و پرورش یوسف اردبیلی.

نظریه‌های مشاوره و روان‌درمانی:
منابع اصلی: نظریه روان درمانی دکتر شفیع‌آبادی و دکتر ناصری، نظریه‌های مشاوره لوئیس شیلینگ ترجمه خدیجه آرین.
منابع تکمیلی: نظریه‌های مشاوره و روان درمانی حوریه بانو رحیمیان، نظریه‌های روان‌درمانی پروچاسکا ترجمه سید محمدی
مقدمات مشاوره و راهنمایی:
منابع اصلی: مقدمات راهنمایی و مشاوره دکتر شفیع‌آبادی (انتشارات پیام‌نور)، پویایی گروه و مشاوره گروهی دکتر شفیع‌آبادی، مشاوره تحصیلی و شغلی دکتر شفیع‌آبادی.
منابع تکمیلی: خانواده درمانی مینو چین ترجمه دکتر ثنایی، خانواده درمانی دکتر تبریزی

کاربرد آزمون‌ها
منابع اصلی:
آزمون‌های روانی- دکتر بهرامی- انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی
آزمون‌های فرافکن- دکتر بهرامی
راهنمای سنجش روانی مارنات. جلد ۱ و ۲ . ترجمه ی دکتر شریفی- انتشارات رشد.

منابع تکمیلی:
نظریه‌های هوش و شخصیت- دکتر شریفی
اصول روان‌سنجی و روان‌آزمایی- دکتر شریفی- انتشارات رشد
آزمون‌های روانی- دکتر گنجی

روان‌شناسی رشد:
منابع اصلی: روان‌شناسی ژنتیک- دکتر منصور- انتشارات سمت، روان‌شناسی رشد- برک- ترجمه ی سید محمدی- جلد ۱ و ۲– نشر ارسباران، روانشناسی رشد احدی و بنی جمالی
منابع تکمیلی: روان‌شناسی رشد. دکتر سوسن سیف. دکتر جمیله کدیور و همکاران (جمعی از مولفان) – انتشارات سمت
روان‌شناسی رشد نوجوانی و جوانی- دکتر احدی و نیکچهر محسنی، پیشگامان روان‌شناسی رشد- دکتر فربد فدایی، روان‌شناسی رشد- زندن- ترجمه دکتر گنجی- انتشارات بعثت، روان‌شناسی نوجوانی و جوانی- دکتر احدی و جمهری- انتشارات ققنوس

روان‌شناسی عمومی:
منابع اصلی: زمینه‌‌ی روان‌شناسی- سانتراک – انتشارات رسا، زمینه‌ی روان‌شناسی- اتکینسون، اتکینسون و هیلگارد، جلد ۱ و ۲ . انشارات رشد
منابع تکمیلی: زمینه‌ی روان‌شناسی دکتر محمد پارسا

زبان تخصصی:
انتشارات سمت ۱- English for students of educational technology. Mansur Koosha
انتشارات سمت ۲- English For students of educational administration - Mansur Koosha
انتشارات سمت ۳- Reading in psychology . kianoosh Hashemian.

زبان عمومی: ۱- گرامر زبان عمومی کلیه رشته‌های کارشناسی ارشد، تألیف وحید عسگری، انتشارات: کانون فرهنگی آموزش. ۲- لغت: ۵۰۴ absolutely essntial words , TOFEL flash (vocabulary) 3- درک مطلب : TOFEL flash (Reading) ،-زبان انگلیسی عمومی ۲(درک مطلب)، انتشارات کانون فرهنگی آموزش
تبیان


کارشناسی ارشد حقوق
ساعت ۸:۳٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٧/۱٢  کلمات کلیدی:


کارشناسی ارشد حقوق

مقدمه:

از جمله رشته‌های تحصیلی در مقطع کارشناسی رشته علوم انسانی رشته حقوق قضایی می‌باشد. رشته مذکور در مقطع کارشناسی ارشد به نه گرایش حقوق جزا و جرم شناسی، حقوق خصوصی، حقوق مالکیت فکری، حقوق اقتصادی، حقوق محیط زیست، حقوق عمومی‌، حقوق بین‌الملل، حقوق تجارت بین‌الملل و حقوق بشر تقسیم می‌گردد‌‌. هر چند شرکت داوطلبان رشته حقوق در آزمون سراسری در هر نه گرایش بلا مانع می‌باشد ولیکن به جهت بالاتر رفتن شانس قبولی به داوطلبان عزیز توصیه می‌گردد که تنها یک گرایش را انتخاب نموده و زمان مطالعاتی خود را صرف همان گرایش نمایند. البته به جهت مشترک بودن مواد امتحانی چهار گرایش حقوق خصوصی، حقوق محیط زیست، حقوق مالکیت فکری و حقوق اقتصادی شرکت همزمان در این چهار گرایش بلا اشکال است.


آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه‌‌های دولتی سراسری تا سال ۸۲ به شیوه تستی و تشریحی و در دو مرحله برگزار می‌گشت و در اسفند ماه از داوطلبان آزمون تستی بعمل می‌آمد و بعد از بررسی پاسخنامه‌ها و تصحیح اوراق تعدادی از داوطلبان را که بالاترین نمره را اکتساب نموده بودند (تقریباً چهار برابر ظرفیت) را مجاز به انتخاب رشته و شرکت در آزمون تشریحی می‌نمودند، ولیکن از سال ۸۲ و همچنین در سال ۸۳ آزمون تنها به شیوه تستی برگزار می‌گردد و اختیار برگزاری آزمون تشریحی را به دانشگاه‌های که دانشجو پذیرش می‌نمایند محول نموده‌اند‌.
گزینش نهائی و پذیرش دانشجو نیز بر اساس ۲۰% درصد نمره معدل اکتسابی داوطلب در دوره کارشناسی و ۸۰% درصد آزمون علمی‌(جمع نمره اکتسابی در آزمون تستی و مصاحبه برگزار شده از سوی دانشگاه) خواهد بود‌. بدین صورت که پذیرش نهایی بر اساس ۸۰% درصد نمره‌ی آزمون و ۲۰% درصد نمره‌ی مصاحبه از سوی دانشگاه محل پذیرش و جمع نمره‌ی اکتسابی با ۲۰% درصد معدل خواهد بود.
مواد آزمون و ضرایب هر یک از گرایش‌‌های مذکور به شرح ذیل می‌باشد :
۱- حقوق جزا و جرم شناسی :
۱) حقوق جزای عمومی‌۲) حقوق جزای اختصاصی ۳) آئین دادرسی کیفری ۴) متون فقه ۵) متون حقوقی، ضرایب در آزمون سراسری به ترتیب : ۲، ۲، ۲، ۱، ۱ و در آزمون دانشگاه آزاد ۱، ۱، ۲، ۱‌.۱ می‌باشد‌.
۲- حقوق خصوصی :
۱) حقوق مدنی ۲) حقوق تجارت ۳) آئین دادرسی مدنی ۴) متون فقه ۵) متون حقوقی، ضرایب آزمون سراسری به ترتیب: ۳، ۱، ۱، ۱، ۱ ضرایب آزمون دانشگاه آزاد به ترتیب : ۳، ۱، ۱، ۱، ۱/
۳- حقوق مالکیت فکری:
۱) حقوق مدنی ۲) حقوق تجارت ۳) متون فقه ۴) متون حقوقی، ضرایب آزمون سراسری به ترتیب: ۳، ۲، ۱، ۳/
۴- حقوق اقتصادی با مواد و ضرایب رشته حقوق خصوصی
۵- حقوق بین الملل :
۱) حقوق بین الملل عمومی‌۲) حقوق بین الملل خصوصی ۳) حقوق اساسی ۴) حقوق تعهدات ۵) متون حقوقی، ضرایب آزمون سراسری به ترتیب : ۲، ۱، ۱، ۱‎، ۲ ضرایب آزمون دانشگاه آزاد به ترتیب : ۱، ۱، ۱، ۱، ۱/
۶- حقوق عمومی‌:
۱) حقوق بین الملل عمومی ۲) حقوق اساسی ۳) حقوق اداری ۴) متون فقه ۵) متون حقوقی، ضرایب آزمون سراسری به ترتیب : ۱، ۲، ۲‌.۱، ۱ ضرایب آزمون دانشگاه آزاد به ترتیب : ۱، ۱، ۱، ۱، ۱/
۷- حقوق محیط زیست:
۱) متون حقوقی ۲) حقوق جزای اختصاصی ۳) حقوق بین‌الملل عمومی ۴) حقوق اداری ضرایب آزمون سراسری به ترتیب ۳ ، ۲ ، ۲ ، ۱/
۸-حقوق تجارت بین‌الملل:
۱) متون حقوقی ۲) حقوق مدنی ۳) حقوق تجارت ۴) حقوق بین‌المل خصوصی ۵) حقوق بین‌الملل عمومی ضرایب در آزمون سراسری به ترتیب ۲ ، ۲ ، ۱ ، ۱ ، ۱ .

۹- حقوق بشر:
۱) حقوق بین المللی عمومی ۲) حقوق اساسی ۳) متون حقوقی ۴) حقوق تعهدات ۵) حقوق جزا ۶) حقوق سازمانهای بین‌المللی ضرایب در آزمون سراسری به ترتیب ۲ ، ۳ ، ۲ ، ۱ ، ۱ ، ۲/
لازم به ذکر است فارغ التحصیلان رشته‌های کارشناسی غیرحقوق می‌توانند در کنکور کارشناسی ارشد حقوق شرکت نمایند ولیکن قبولی در آزمون کارشناسی ارشد و دکتری حقوق مجوز شرکت در آزمون‌‌های کانون وکلا، قضات و سردفتری نمی‌باشد و تنها در صورت دارا بودن دانشنامه لیسانس در رشته حقوق قضایی و یا رشته الهیات در گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی‌داوطلبان حق شرکت در آزمون‌‌های مذکور را دارند.

دروس مرتبط با هر گرایش

* داوطلبان باید بر اساس گرایش انتخابی خود به دروس ذکر شده بر اساس هر گرایش که در ذیل آمده است پاسخ دهند.
گرایش حقوق خصوصی و حقوق اقتصادی:
۱- متون حقوقی
۲- متون فقه
۳- حقوق مدنی
۴- حقوق تجارت
۵- آئین دادرسی مدنی

گرایش حقوق محیط زیست:
۱- متون حقوقی
۲- حقوق جزای اختصاصی
۳- حقوق بین‌الملل عمومی
۴- حقوق اداری

گرایش حقوق مالکیت فکری:
۱- متون حقوقی
۲- متون فقه
۳- حقوق مدنی
۴- حقوق تجارت

گرایش حقوق تجارت بین‌الملل:
۱- متون حقوقی
۲- حقوق مدنی
۳- حقوق تجارت
۴- حقوق بین‌الملل خصوصی
۵- حقوق بین‌الملل عمومی

گرایش حقوق جزا و جرم‌شناسی:
۱- متون حقوقی
۲- متون فقه
۳- حقوق جزای عمومی
۴- حقوق جزای اختصاصی
۵- آئین دادرسی کیفری

گرایش حقوق بین‌الملل:
۱- متون حقوقی
۲- حقوق بین‌الملل خصوصی
۳- حقوق تعهدات
۴- حقوق بین‌الملل عمومی
۵- حقوق اساسی
گرایش حقوق عمومی:
۱- متون حقوقی
۲- متون فقه
۳- حقوق بین‌الملل عمومی
۴- حقوق اساسی
۵- حقوق اداری
گرایش حقوق بشر:
۱- متون حقوقی
۲- حقوق تعهدات
۳- حقوق بین‌الملل عمومی
۴- حقوق اساسی
۵- سازمان‌های بین‌المللی
۶- حقوق جزا (بشر)

منابع پیشنهادی برای مطالعه

متون حقوقی:
۱- Law text.
2- A concise Dictionary of law.
3- ترجمه تفصیلی و شرح حقوق قرارداد از کتاب law text ـ احمد ترابی.
۴- GCSE Law.
5- کتاب آبی متون حقوقی انتشارات کانون فرهنگی آموزش
متون فقه:
۱- متن تحریرالروضه به همراه ترجمه (فقه استدلالی سید مهدی دادمرزی)
۲- لمعة دمشقیة ترجمة دکتر علی شیروانی
۳- المنتخب المباحث اللمعه الدمشقیه (متون فقه) ترجمه: رضا شکری و مختار صبور رازلیقی، پردازشگران(خلاصة تحریر الروضه)
۴- مجموعه سؤالات طبقه بند شده‌ی متون فقه، اسدالله لطفی

حقوق مدنی:
۱- قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، دکتر ناصر کاتوزیان. ۲- وقایع حقوقی دکتر ناصر کاتوزیان انتشارات میزان. ۳- اعمال حقوقی دکتر ناصر کاتوزیان. ۴- عقود معین دوره ۲ جلدی دکتر ناصرکاتوزیان. ۵- حقوق مدنی ۳ و ۶ دکتر مهدی شهیدی (ویژه دانشگاه آزاد) . ۶- مجموعه تست‌های طبقه‌بندی شده حقوق مدنی محمد حسین شهبازی.
منبع فرعی :
۱- تشکیل قراردادها دکتر مهدی شهیدی (ویژه آزاد). ۲- آثار قرار دادها دکتر مهدی شهیدی (ویژه آزاد).
حقوق تجارت:
۱-حقوق تجارت، دکتر ربیعا اسکینی ۵ جلد. ۲- قانون تجارت در نظم حقوق کنونی محمد دمیر چیلی و … ۳- مجموعه تست‌های طبقه‌بندی شده حقوق تجارت رضا شکری. ۴- مجموعه تست‌های حقوق تجارت یوسف پاشایی.
آئین دادرسی مدنی:
۱- کتاب آئین دادرسی مدنی، دکتر عبدالله شمس ۲ جلد. ۲- متن قانون اجرای احکام مدنی. ۳- متن قانون آئین دادرسی مدنی و مواد مربوط به دادرسی مدنی از قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌‌های عمومی و انقلاب مصوب ۲۸/۷/۸۱/ ۴- کتاب آبی آئین‌دادرسی مدنی انتشارات کانون فرهنگی آموزش
حقوق جزای عمومی:
۱- حقوق جزای عمومی، دکتر محمد علی اردبیلی، دو جلد، میزان، آخرین چاپ.
۲- بایسته‌های حقوق جزای عمومی، دکتر ایرج گلدوزیان، میزان، آخرین چاپ.
۳- کتاب آبی حقوق جزای عمومی انتشارات کانون فرهنگی آموزش
۴-مجموعه سئوالات طبقه‌بندی شده حقوق جزای عمومی‌، رضا شکری، مجد، آخرین چاپ.
حقوق جزای اختصاصی:
۱- قانون مجازات اسلامی‌در نظم حقوق کنونی، رضا شکری و … مهاجر، آخرین چاپ.
۲- حقوق جزای اختصاصی، ایرج گلدوزیان، انتشارات دانشگاه تهران آخرین چاپ
۳- حقوق جزای اختصاصی، حسین میر محمد صادقی، ۲ جلد، میزان، آخرین چاپ.
۴- خلاصه مباحث حقوق جزا، رضا شکری، پردازشگران، آخرین چاپ.
۵- مجموعه سئوالات طبقه‌بندی شده‌ی حقوق جزای اختصاصی، رضا شکری، مجد، آخرین چاپ.

آیین دادرسی کیفری:
۱- قانون آئین دادرسی دادگاه‌‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، مصوب ۱۳۷۸/
۲- قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱/
۳- آیین دادرسی کیفری، دکتر محمود آخوندی ج ۱ و ۲ و آیین دادرسی کیفری دکتر محمد آشوری ۲ جلد
۴- مجموعه سئوالات طبقه‌بندی شده‌ آیین دادرسی کیفری رضا شکری، آخرین چاپ.

حقوق بین‌الملل خصوصی:
۱- حقوق بین الملل خصوصی، دکتر محمد نصیری. ۲-حقوق بین الملل خصوصی، دکتر سید حسین صفایی. ۳- بایسته‌های حقوق بین الملل خصوصی، دکتر محمود سلجوقی. ۴- حقوق بین المللی خصوصی (تعارض قوانین) دکتر نجاد علی الماسی.
حقوق تعهدات:
۱- قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، دکتر ناصر کاتوزیان. ۲- اعمال حقوقی دکتر کاتوزیان . ۳- وقایع حقوقی دکتر ناصر کاتوزیان. ۴- قانون مسئولیت مدنی
۱- منابع فرعی : حقوق مدنی دکتر حسن امامی جلد ۱ و ۲
۲- جزوة حقوق مدنی ۳ و ۴ دکتر درودیان استاد دانشگاه تهران
حقوق بین‌الملل عمومی:
۱- حقوق بین المللی عمومی: دکتر محمد رضا ضیایی بیگدلی چ، گنج دانش. ۲- حقوق بین المللی عمومی‌، دکتر سید باقر میر عباسی، ۲ جلد، چ ، دادگستر. ۳- بایسته‌های حقوق بین المللی عمومی‌، دکتر رضا موسی زاده، چ ، میزان. ۴- حقوق سازمان‌‌های بین المللی دکتر رضا موسی زاده، چ، میزان. جزوة حقوق بین‌الملل عمومی دکتر بیگ‌زاده استاد دانشکده حقوق شهید بهشتی۵- درآمدی بر حقوق بین‌الملل عمومی، جلد اول و دوم گرهارد فن گلان ترجمه دکتر داوود آقایی و محمدحسین حافظیان
حقوق اساسی:
۱- حقوق اساسی دکتر سید محمد‌هاشمی‌۲ جلد. ۲- قانون اساسی. ۳- بایسته‌های حقوق اساسی دکتر ابوالفضل قاضی.۴- کتاب آبی حقوق اساسی انتشارات کانون فرهنگی آموزش
حقوق اداری :
۱- حقوق اداری دکتر عبدالحمید ابوالحمد. ۲- حقوق اداری دکتر منوچهر مؤتمنی. ۳- حقوق اداری دکتر رضا موسی زاده. جزوة حقوق اداری دکتر امیر ارجمند استاد دانشکده حقوق شهید بهشتی.
سازمان‌های بین‌المللی:
حقوق سازمان‌های بین‌المللی دکتر رضا موسی زاده - حقوق سازمان‌های بین‌المللی دکتر آقایی
حقوق جزا:
حقوق جزای عمومی دکتر محمد علی اردبیلی، ۲ جلد - حقوق جزای اختصاصی دکتر حسین میر محمد صادقی ، کتاب آبی حقوق جزای عمومی انتشارات کانون فرهنگی آموزش ۲ جلد - قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی، رضا شکری و …. ۴- متن قانون آئین دادرسی کیفری ۵- مجموعه سئوالات طبقه‌بندی شده آئین دادرسی کیفری رضا شکری ۶- مطالعه سئوالات سنوات قبل کارشناسی ارشد حقوق جزا آزمون سراسری و آزاد توصیه می‌شود.
 تبیان


منابع پیشنهادی برای آزمون ارشد رشته علوم کامپیوتر
ساعت ۸:۳٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٧/۱٢  کلمات کلیدی:


منابع پیشنهادی برای آزمون ارشد رشته علوم کامپیوتر

ساختمانهای گسسته:
۱-ساختمانهای گسسته تالیف بهروز قلی زاده
۲-ریاضیات گسسته اثر رالف گریمالدی
۳-ریاضیات گسسته اثر ترمبلی
کتاب تست:پوران پژوهش
کتاب ارشد ساختمان گسسته تالیف شهاب بهجتی انتشارات پوران پژوهش

ساختمان داده ها:
ساختمان داده ها والگوریتم ها در pascal,c,c++ اثر هوریتز
ساختمان دادها والگوریتم ها در java سارتج سهنی
ساختمان داده ها اثر سیمور لیپشوتز
کتاب تست ساختمان داده ها دکتر مقسمی درس وکنکور
جزوه ی ساختمان داده ها دکتر محمد قدسی دانشگاه شریف
کتاب ارشد ساختمان داده ها و الگوریتم ها تالیف مهندس رهنمون انتشارات پوران پژوهش
ساختمان داده ها و الگوریتم ها اثر A.Aho

طراحی الگوریتم :
مقدمه ای بر طراحی الگوریتم معروف ومشهور CLRS
طراحی الگوریتم نیپولیتان و نعیمی پور ترجمه جعفرنژاد قمی
کتاب نکته وتست مهندسی کامپیوتر راهیان ارشد جلد سوم
جزوه ی طراحی الگوریتم دکتر قدسی دانشگاه شریف
طراحی الگوریتم اثر محمود نقیب زاده

ریاضی ۱ و ۲(علوم کامپیوتر):
حساب دیفرانسیل وانتگرال جورج توماس
حساب دیفرانسیل و انتگرال سیلورمن
تست:ریاضی ۱و۲ راهیان ارشد
تست وخلاصه انتشارات دانش پژوهان جلد نارنجی

نظریه زبان ها و ماشینها:
اتومات و زبانها اثر صراف زاده
تست :راهیان ارشد و پوران پژوهش

آنالیز عددی:
آنالیز عددی اثر دکتر اسماعیل بابلیان دانشگاه پیام نور
آنالیز عددی ترجمه توتونیان
تست:راهیان ارشد و جهش

اصول سیستم ها ی کامپیوتری:
مدارهای منطقی اثر مانو
معماری در کامپیوتر مانو
معماری کامپیوتر پترسن


 
ساعت ٦:٤٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٧/۱٢  کلمات کلیدی:

منابع کنکور کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی

از بین چهار گرایش

۱) مترجمی‌زبان انگلیسی
۲) زبانشناسی همگانی
۳) ادبیات انگلیسی
۴) آموزش زبان انگلیسی

گرایش چهارم (آموزش زبان انگلیسی) بیشترین داوطلبان را به خود اختصاص داده است. شاید اشتغال زایی و فرصت‌های شغلی بیشتر داوطلبان را به تحصیل در این گرایش سوق می‌دهد. بسیاری از فارغ التحصیلان آموزش زبان انگلیسی به عنوان اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها، مترجم، مدرسین مرکز آموزش عالی و مؤسسات وابسته به آموزش و پرورش، مدیران روابط بازرگانی شرکت‌های تجاری مؤلفین کتب کمک آموزشی و . . . جذب می‌شوند. داوطلبان این گرایش باید از سطح علمی بالایی در دروس عمومی (گرامر، لغت و درک مطلب) و نیز دروس اختصاصی مربوط به این ریشه (روش تدریس، زبان‌شناسی، آزمون سازی) برخوردار باشند. علاوه بر توانایی علمی آنها در آزمون کتبی عمومی و اختصاصی، داوطلبان این گرایش باید از قدرت تکلّم و شنیداری عالی برخوردار باشند. به همین دلایل، اهمیت دوره‌های آمادگی این رشته، بیش از بیش آشکار می‌گردد.

(روش‌تدریس) Methodology:

1- Principles of Language Teaching and Learning (D. H. Brown).
2- Teaching Foreign language skills (M.Celce Murcia).
3- Developing Second Language Skills (K. Chastain).
4- Chomsky’s Universal Grammar (V.J.Cook).
5- Approaches and Methods in Language Teaching (J.C.Richards, T.S. Rodgers).
6- Teaching Foreign language skills (W.M. Rivers).
7- Techniques & Principles in language Teaching (D.L. Freeman)
8- Longman Dictionary of applied Linguistics (J.C.Richards et.at.)


(آزمون‌سازی) Testing:

1- Testing Language skills: (Farhady, Jafarpour, Birjandy).
2- Testing English as a Second language (Harries).
3- Writing English Language Tests (Heaton).
4- Testing for language Teachers (Hughes).
5- Techniques in language testing (Madsen).
6- Language Testing (Birjandi, Mosallahnezad, Bagheridoost)


(زبانشناسی) Linguistics:

1- Teach yourself linguistics (Jean Aitchison).
2- Linguistics and Language (J.S. Falk).
3- An Introduction to Language (Fromkin & Rodman).
4- Phonetics and phonology (Peter Roach).
5- The study of language (G. Yule).
6- Semantics: A course Book (J.lyon)
7- Language & Lingnistics

تبیان


رشته کشاورزی در مقطع کارشناسی ارشد
ساعت ٦:٤۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٧/۱٢  کلمات کلیدی:

رشته کشاورزی در مقطع کارشناسی ارشد دارای ۲۸ گرایش به شرح زیر می‌باشد:
مهندسی منابع طبیعی (آبخیزداری) - مهندسی کشاورزی (آبیاری و زهکشی) - اصلاح نباتات- زراعت - اقتصاد کشاورزی - باغبانی - ترویج و آموزش کشاورزی - جنگلداری - خاک شناسی - علوم دامی‌- تولید و پرورش طیور - شیلات - صنایع چوب - صنایع غذایی - حشره‌شناسی - بیماری شناسی گیاهی - تاسیسات آبیاری - محیط زیست - مرتع‌داری - مکانیک ماشین‌آلات - هواشناسی کشاورزی - مدیریت مناطق بیابانی - مکانیزاسیون کشاورزی - بیابان‌زدایی - بیوتکنولوژی - توسعه روستایی - آشنایی و مبارزه با علف‌های هرز - مدیریت کشاورزی

منابع پیشنهادی برای مطالعه !

فیزیولوژی
۱- فیزیولوژی گیاهان زراعی، ترجمه سرمدنیا.
۲- مبانی فیزیولوژیکی رشد و نمو گیاهان زراعی، مجتمع علوم زراعی آمریکا، ترجمه عوض کوچکی.
طرح آزمایشات
۱- طرح‌های آزمایشی در علوم کشاورزی، مصطفی ولیزاده، محمد مقدم.
۲- طرح‌های آزمایشی درعلوم کشاورزی، عبدالله بصیری.
۳- طرح‌های آماری در کشاورزی، مقدم، رضایی.
زراعت
۱- زراعت نباتات صنعتی، خواجه‌پور، خدابنده.
۲- زراعت عمومی، خواجه‌پور.
۳- گیاهان زراعی، ‌هادی کریمی.
۴- اصول و مبانی زراعت، خواجه پور.
۵- زراعت در مناطق خشک، عوض کوچکی.
۶- زراعت، پورصالح، خدابنده.
۷- جنبه‌های فیزیولوژیکی زراعت دیم، تالیف گوپتا.
خاک شناسی
۱- مبانی خاک شناخت، حق نیا.
۲- خاک شناسی عمومی، محمودی.
اکولوژی
۱- بوم‌شناسی، میمندی‌نژاد.
۲- مبانی اکولوژی کشاورزی، عوض کوچکی.
زبان انگلیسی
۱- Agriculture I.
2- Agriculure II.
3- زبان عمومی تألیف آقای عسگری انتشارات کانون فراهنگی آموزش
۴- جزوات گرامری.

ژنتیک
۱- ژنتیک، اصول و مسائل، تألیف: ویلیام د. استنسفیلد ، ترجمه محمد صبور- حمیده غروی- انتشارات فاطمی
۲- مبانی ژنتیک، آساد.
۳- اصول ژنتیک، کاظمی.
۴-اصول ژنتیک- تألیف دکتر بهمن یزدی صمدی- دکتر بدرالدین ابراهیم سید طباطبایی- انتشارات دانشگاه تهران
اصلاح نباتات
۱- اصلاح گیاهان زراعی، ارزانی.
۲- اصلاح نباتات، اهدایی.
۳- اصلاح نباتات زراعی، یزدی صمدی و عبد میشانی.
۴-اصول اصلاح نباتات، تألیف دکتر محمد فارسی، دکتر عبدالرضا باقری- جهاد دانشگاهی مشهد
آمار و احتمالات
۱- مفاهیم آمار واحتمالات، عبدالمجید رضایی.
۲- مفاهیم کاربردی آمار و احتمالات، عبدالله زاده.
۳- مقدمه‌أی بر آمار و احتمالات، زالی- جعفری شبستری.
۴- آمار تجربی عمومی، اهدایی.
طرح آزمایشات
۱- طرح‌های آماری در پژوهش‌های کشاورزی، یزدی صمدی، رضایی، ولیزاده.
۲- طرح‌های آزمایشی در کشاورزی، ولی‌زاده، مقدم.
۳- طرح‌های آماری در علوم کشاورزی، عبدالله بصیری.
۴- طرح و تحلیل آزمایشات کشاورزی، آساد.

زبان عمومی: ۱- گرامر زبان عمومی کلیه رشته‌های کارشناسی ارشد، تألیف وحید عسگری، انتشارات: کانون فرهنگی آموزش. ۲- لغت: ۵۰۴ absolutely essntial words , TOFEL flash (vocabulary) 3- درک مطلب : TOFEL flash (Reading) ، -زبان انگلیسی عمومی ۲(درک مطلب)، انتشارات کانون فرهنگی آموزش
زبان انگلیسی
۱- - Agriculture I
2 - - Agriculture II
3- زبان عمومی تألیف آقای عسگری انتشارات کانون فراهنگی آموزش
۴- جزوات گرامری.
زراعت
۱- زراعت عمومی، خواجه‌پور.
۲- زراعت، پور صالح، خدابنده.
۳-زراعت در مناطق خشک – عوض کوچکی
۴- مبانی زراعت عمومی، تألیف دکتر داریوش مظاهری، ناصر مجنون حسینی

* برچسب: ارشد، منابع ارشد، مهندسی کشاورزی، کارشناسی ارشد،


کارشناسی ارشد علوم سیاسی - گرایش علوم سیاسی
ساعت ٦:۳۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٧/۱٢  کلمات کلیدی:

منابع کنکور کارشناسی ارشد علوم سیاسی - گرایش علوم سیاسی

منابع علم سیاست ( ضریب ۲)

بنیاد های علم سیاست ……………………………………. عبدالرحمان علم سیاست

مبانی علم سیاست ……………………………………….. دکتر عبدالحمید ابوالحمد

اصول علم سیاست ………………………………………… موریس دورژه

آموزش دانش سیاسی …………………………………….. دکتر حسین بشریه

حکومت محلی و عدم تمرکز ……………………………….. دکتر طاهری

اندیشه های سیاسی ( غرب و اسلام ) ( ضریب ۱)

تاریخ اندیشه های سیاسی در غرب …………………… دکتر طاهری

تاریخ فلسفه سیاسی غرب ( ۲ جلدی ) ………………… دکتر عالم

اندیشه سیاسی در اسلام و ایران ……………………. دکتر حاتم قادری

قدرت ، دانش و مشروعیت در اسلام …………………. داوود فیرحی

تاریخ اندیشه سیاسی در قرن بیستم ……………….. حاتم قادری

اندیشه سیاسی در غرب قرن بیستم ………………… دکتر صلاحی

نظام سیاسی و دولت در اسلام ……………………… داوود فیرحی

اندیشه سیاسی در اسلام معاصر ……………………. دکتر عنایت

تحولات سیاسی و اجتماعی ایران ( از مشروطیت تا کنون ) (ضریب ۱)

اقتصاد سیاسی ایران ……………………………………….. همایون کانوزیان

مقدمه ای بر انقلاب اسلامی ……………………………… دکتر زیبا کلام

تاریخ روابط خارجی ایران ……………………………………. دکتر ازغندی

نخبگان سیاسی ایران بین دو انقلاب …………………….. دکتر ازغندی

سنت و مدرنیسم …………………………………………… دکتر زیبا کلام

تاریخ تحولات سیاسی ایران – اجتماعی ایران ………….. دکتر ازغندی

تاریخ سیاسی معاصر ایران ………………………………… دکتر جلال الدین مدنی

جهان سوم و مسائل ( ضریب ۱)

عقلانیت و آینده توسعه یافتگی ایران ……………………………. دکتر سریع القلم

مسائل سیاسی – اقتصادی جهان سوم ………………………. دکتر ساعی

نظریه های توسعه و توسعه نیافتگی ……………………………. دکتر ساعی

نظریه های امپریالیسم …………………………………………… دکتر ساعی

درآمدی بر مسائل جهان سوم ………………………………….. دکتر ساعی

اقتصاد سیاسی بین الملل ……………………………………….. دکتر ساعی

توسعه ، جهان سوم و نظام بین الملل …………………………. دکتر سریع القلم

شناخت و ماهیت امپریالیسم …………………………………… دکتر همایون الهی

نظام های تطبیقی ( ضریب ۱ )

سیاست های مقایسه ای …………………………………….. دکتر قوام

نظام های سیاسی تطبیقی …………………………………… دکتر مصفا

توسعه سیاسی ……………………………………………….. دکتر نقیب زاده

نقد نظریه نوسازی و توسعه ……………………………….. دکتر قوام

چالش های توسعه سیاسی …………………………………… دکتر قوام

جامعه شناسی سیاسی (ضریب ۱)

جامعه شناسی سیاسی ……………………………………….. دکتر بشریه

جامعه شناسی سیاسی ……………………………………….. دکتر موریس دورژه

درآمدی بر جامعه شناسی سیاسی …………………………. . دکتر نقیب زاده

روش و نظریه در علوم سیاسی ………………………………… دکتر حاجی یوسفی

اصول روابط بین الملل و سیاست خارجی ( ضریب ۲ ) (مخصوص داوطلبان کنکور دانشگاه آزاد اسلامی )

اصول سیاست خارجی و روابط بین الملل ……………………………………… دکتر قوام

اصول روابط بین الملل و سیاست خارجی (الف و ب در یک جلد ) ………………. دکتر سیف زاده

ماهیت سیاست گذاری خارجی …………………………………………………… ترجمه دکتر سیف زاده

روابط بین الملل ( نظریه ها و رویکرد ها ) ……………………………………………. دکتر قوام

( هزار نکته هزار سوال روابط بین الملل ………………………………… دکتر آقایی )

زبان تخصصی (ضریب ۱)

زبان تخصصی علوم سیاسی ( ۲ جلدی ) ……………………………. دکتر داور پناه

انتشارات وزارت خارجه ………………………………… plano

منبع :تبیان


کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
ساعت ٦:۳۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٧/۱٢  کلمات کلیدی:

منابع کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی سراسری
پیشنهادی استاد جاهد

الف ) حقوق جزای عمومی

منابع پایه ( جهت مطالعه)

حقــوق جزای عمــومی : دکتر صانعی ( ۲ مجلد )

“ “ “ : دکتر محـسنی (۳ مجلد )

“ “ “ : دکتر باهـری ( ۱ مجلد )

منابع طرح سوال


حقوق جزای عمومی : دکتر نــوربها ( ۱ مجلد)

“ “ “ : دکتر گلدوزیان ( ۱ مجلد )

“ “ “ : دکتر اردبیلی ( ۲ مجلد )

ب ) حقوق جزای اختصاصی


حقوق جزای اختصاصی ۱

جرایم علیه اشخاص : دکتر محمدهـــادی صـادقی

جرایم علیه اشخاص : دکتر حسین آقــــــــائی نیا ( ۲ مجلد )

حقوق جزای اختصاصی ۲

جرایم علیه اموال : دکتر حسین میرمحمدصادقی

حقوق جزای اختصاصی ۳

جرایم علیه امنیت : دکتر حسین میرمحمدصادقی


منابع تکمیلی حقوق جزای اختصاصی:جرایم علیه اشخاص : بهمن حسینجانیمحشای قانون مجازات اسلامی : دکتر گلدوزیانجرایم علیه امنیت : دکتر ضیاالدین پیمانیج ) آیین دادرسی کیفری


کتب :دوره ۵ جلدی آ.د.ک : دکتر محمود آخوندیدوره ۲ جلدی آ.د.ک : دکتر محمد آشوریشرح قانون آ.د.ک : دکتر عباس زراعت و مهاجری (۲ مجلد (


قوانین :قانون آیین دادرسی کیفریقانون تشکیل دادسرا و آیین نامه مربوطهآیین نامه دادگاه ویژه روحانیتآیین دادرسی جرایم نیروهای مسلحآیین دادرسی جرایم مطبوعاتی (قانون مطبوعات (قانون حفظ حقوق شهروندی (۱۳۸۳(آیین نامه شورای حل اختلافد ) متون فقهتحریر الروضه البهیه : شهید ثانی ترجمه : استاد فرامرز دادمرزی ( فقه استدلالی )لمعه دمشقیه : شهید اول ترجمه : علی شیروانی ( ۲ مجلد)تست و متن متون فقه : اسدا... لطفی
هـ ) متون حقوقی به زبان خارجی

زبان عمومی :لغت : Essential words for Toeflگرامر : Baronsزبان تخصصی حقوقی :Law made SimpleGCSE LawLaw texts

سایر گرایش ها پیشنهادی استاد خواجوی

منابع کارشناسی ارشد حقوق خصوصی
حقوق مدنی:
1) حقوق مدنی(1) اشخاص و محجورین..................................................دکتر سید حسین صفایی
2) حقوق مدنی(2) اموال و مالکیت............................................................دکتر ناصر کاتوزیان
3) حقوق مدنی(3) اعمال حقوقی...........................................................دکتر ناصر کاتوزیان - جزوه درسی حقوق مدنی (3) دکتر درودیان - کتاب سقوط تعهدات دکتر شهیدی
4) حقوق مدنی(4) وقایع حقوقی............................................................دکتر ناصر کاتوزیان- جزوه درسی حقوق مدنی(4) دکتر درودیان
5) حقوق مدنی(5) مختصر حقوق خانواده.........................................................دکتر صفایی - دکتر اسدالله امامی
6) حقوق مدنی(6 و 7) دوره مقدماتی حقوق مدنی عقود معین (دو جلد).................دکتر ناصر کاتوزیان
7) حقوق مدنی(8) شفعه، وصیت و ارث......................................................دکتر ناصر کاتوزیان
8) قانون مدنی در نظم حقوق کنونی..................................................دکتر ناصر کاتوزیان
9) قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی
10) حقوق تجارت(1، 2، 3، 4 و 5 ).........................................دکتر اسکینی-دکتر عرفانی
11) قانون تجارت
12) قانون تصفیه امور ورشکستگی
13) قانون صدور چک
14) آئین دادرسی مدنی و بازرگانی............................................دکتر سید محسن محمدزاده افشار
15) کتاب های دکتر شمس
16) قانون آئین دادرسی جدید
17) قانون اجرای احکام مدنی
متون فقه:
18) لمعه دمشقیه( متون 1 و 2)....................................................................دکتر شیروانی- جزوه متون فقه(1) دکتر شکاری
19) خلاصه شرح لمعه شهید ثانی..........................................................رضا شکری نشر پردازش


متون حقوقی:
20) Law text
21) Law made simple
22) G.C.S.E law
نصف سوالات کنکور کارشناسی ارشد در متون حقوقی، 15 سوال از متون تخصصی حقوق و 15 سوال دیگر از زبان عمومی( شامل قواعد، گرامر، لغات و ...) است.


منابع کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

حقوق جزای عمومی:
1) بایسته های حقوق جزا......................................................................دکتر ایرج گلدوزیان
2) زمینه حقوق جزای عمومی......................................................................دکتر رضا نوربها
3) حقوق جزای عمومی (جلد1و2).......................................................دکتر محمدعلی اردبیلی
4) قانون مجازات اسلامی (مواد1 تا62 مکرر)


حقوق جزای اختصاصی:
5) حقوق جزای اختصاصی......................................................................دکتر ایرج گلدوزیان
6) حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت)....................................دکتر میرمحمدصادقی
7) حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی)..........................دکتر میرمحمدصادقی
8) حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اشخاص).........................................دکتر محمدهادی صادقی
9) بحث قانون مجازات اسلامی.................................................................دکتر ایرج گلدوزیان
10) قانون مجازات اسلامی (مواد63 تا729 )


آئین دادرسی کیفری:
11) آئین دادرسی کیفری (جلد1 و2 )..........................................................دکتر محمد آشوری
12) آئین دادرسی کیفری (جلد1 و2 و3 و4 )........................................................دکتر آخوندی
13) عدالت کیفری........................................................................................دکتر آشوری
14) قانون آ.د.ک.د.ع. مصوب 1378
15) قانون دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373، قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
مصوب 1378 و قانون نحوه وصول درآمدهای دولت مصوب 1373


متون فقه:
16) لمعه( 1و2 )شامل مباحث: بیع، اجاره، ودیعه، وکالت، عاریه، قرض، ضمان،رهن، نکاح و طلاق، حدود و قصاص و دیات، اخذ به شفعه و ارث.
17) متون فقه (1و 2و 3و 4 ).......................................................................ابوالحسن محمدی
18) خلاصه شرح لمعه......................................................................رضا شکری( نشر پردازش )


متون حقوقی:
19) Law text
20) Law made simple
21).C.S.E law


حقوق اساسی :
1)بایسته های حقوق اساسی........................................................................ دکتر قاضی
2)حقوق اساسی( جلد 1و2)...........................................................دکتر سید محمد هاشمی
3)متن قانون اساسی


حقوق اداری:
4)حقوق اداری...................................................................................دکتر ابوالحمد
5)حقوق اداری.................................................................................دکتر موسی زاده
6)حقوق اداری..........................................................................دکتر طباطبایی مؤتمنی
7)حقوق اداری و قراردادهای اداری.............................................................دکتر انصاری


حقوق بین الملل عمومی:
1) حقوق بین الملل عمومی.................................................................دکتر ضیایی بیگدلی
2) جزوه درسی حقوق بین الملل عمومی........................................................دکتر بیک زاده
3) سازمان های بین المللی.....................................................................دکتر موسی زاده
4) سازمان های بین المللی...........................................................................دکتر آقایی
5) جزوه درسی حقوق بین الملل عمومی.............................................................دکتر ممتاز


متون فقه:
8)کتب حدود و قصاص و دیات و شهادت لمعه( متن اصلی لمعه )...........................ترجمه دکتر فیض
زبان:
9) زبان عمومی


متون حقوقی:
10) Law text
11) Law made simple
12) G.C.S.E law

منابع کارشناسی ارشد حقوق بین الملل عمومی و حقوق بشر

حقوق اساسی
1) حقوق اساسی و نهاد های سیاسی......................................................................دکتر قاضی
2) حقوق اساسی چمهوری اسلامی ایران(دوچلد).....................................................دکتر هاشمی
حقوق مدنی تعهدات
3) حقوق مدنی3(اعمال حقوقی) ....................................................................دکتر کاتوزیان
4) حقوق مدنی 4(وقایع حقوقی)....................................................................دکتر کاتوزیان
حقوق بین الملل عمومی
5) حقوق بین الملل عمومی .....................................................................دکترضیائی بیگدلی
6) جزوه ی حقوق بین الملل .........................................................................دکتر بیگ زاده
سازمان های بین المللی ...........................................................................دکتر موسی زاده
7) جزوه ی سازمان های بین المللی( بخش راه حل های غیر حقوقی و حقوقی اختلافات بین المللی) .........دکتر میر عباسی
9) منشور سازمان ملل متحد
10) حقوق بین الملل خصوصی ....................... دکتر نصیری و دکتر بهشید ارفع نیا
11) تعارض قوانین ......................................... دکتر نجاد علی الماسی
متون حقوقی
10)Law Text .............................................................................دکتر افتخار جهرمی
11) Law Made Simple..............................................................................پادفیلد
12) Gees Law ............................................................................................براون
13) Dictionary Of Law ....................................................................... Oxford

منابع کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین الملل

1) زبان (انگلیسی یا فرانسه)
2) حقوق مدنی
3) حقوق تجارت
4) حقوق بین الملل عمومی.....................................................دکتر ضیایی بیگدلی
5) حقوق بین الملل خصوصی .......................دکتر نصیری و دکتر بهشید ارفع نیا
6) تعارض قوانین ......................................... دکتر نجاد علی الماسی
منابع کارشناسی ارشد حقوق بین الملل مالکیت فکری

1) حقوق مدنی
2) زبان (انگلیسی یا فرانسه)
3) حقوق تجارت
4) متون فقه

منابع کارشناسی ارشد حقوق بین الملل محیط زیست

1) زبان (انگلیسی یا فرانسه)
2) حقوق اداری.................................دکتر منوچهر طباطبایی مؤتمنی و دکتر ابوالحمد
3) حقوق جزای اختصاصی
4) حقوق بین الملل عمومی

منبع: تبیان


کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
ساعت ٦:۳۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٧/۱٢  کلمات کلیدی:

منابع کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی سراسری
پیشنهادی استاد جاهد

الف ) حقوق جزای عمومی

منابع پایه ( جهت مطالعه)

حقــوق جزای عمــومی : دکتر صانعی ( ۲ مجلد )

“ “ “ : دکتر محـسنی (۳ مجلد )

“ “ “ : دکتر باهـری ( ۱ مجلد )

منابع طرح سوال


حقوق جزای عمومی : دکتر نــوربها ( ۱ مجلد)

“ “ “ : دکتر گلدوزیان ( ۱ مجلد )

“ “ “ : دکتر اردبیلی ( ۲ مجلد )

ب ) حقوق جزای اختصاصی


حقوق جزای اختصاصی ۱

جرایم علیه اشخاص : دکتر محمدهـــادی صـادقی

جرایم علیه اشخاص : دکتر حسین آقــــــــائی نیا ( ۲ مجلد )

حقوق جزای اختصاصی ۲

جرایم علیه اموال : دکتر حسین میرمحمدصادقی

حقوق جزای اختصاصی ۳

جرایم علیه امنیت : دکتر حسین میرمحمدصادقی


منابع تکمیلی حقوق جزای اختصاصی:جرایم علیه اشخاص : بهمن حسینجانیمحشای قانون مجازات اسلامی : دکتر گلدوزیانجرایم علیه امنیت : دکتر ضیاالدین پیمانیج ) آیین دادرسی کیفری


کتب :دوره ۵ جلدی آ.د.ک : دکتر محمود آخوندیدوره ۲ جلدی آ.د.ک : دکتر محمد آشوریشرح قانون آ.د.ک : دکتر عباس زراعت و مهاجری (۲ مجلد (


قوانین :قانون آیین دادرسی کیفریقانون تشکیل دادسرا و آیین نامه مربوطهآیین نامه دادگاه ویژه روحانیتآیین دادرسی جرایم نیروهای مسلحآیین دادرسی جرایم مطبوعاتی (قانون مطبوعات (قانون حفظ حقوق شهروندی (۱۳۸۳(آیین نامه شورای حل اختلافد ) متون فقهتحریر الروضه البهیه : شهید ثانی ترجمه : استاد فرامرز دادمرزی ( فقه استدلالی )لمعه دمشقیه : شهید اول ترجمه : علی شیروانی ( ۲ مجلد)تست و متن متون فقه : اسدا... لطفی
هـ ) متون حقوقی به زبان خارجی

زبان عمومی :لغت : Essential words for Toeflگرامر : Baronsزبان تخصصی حقوقی :Law made SimpleGCSE LawLaw texts

سایر گرایش ها پیشنهادی استاد خواجوی

منابع کارشناسی ارشد حقوق خصوصی
حقوق مدنی:
1) حقوق مدنی(1) اشخاص و محجورین..................................................دکتر سید حسین صفایی
2) حقوق مدنی(2) اموال و مالکیت............................................................دکتر ناصر کاتوزیان
3) حقوق مدنی(3) اعمال حقوقی...........................................................دکتر ناصر کاتوزیان - جزوه درسی حقوق مدنی (3) دکتر درودیان - کتاب سقوط تعهدات دکتر شهیدی
4) حقوق مدنی(4) وقایع حقوقی............................................................دکتر ناصر کاتوزیان- جزوه درسی حقوق مدنی(4) دکتر درودیان
5) حقوق مدنی(5) مختصر حقوق خانواده.........................................................دکتر صفایی - دکتر اسدالله امامی
6) حقوق مدنی(6 و 7) دوره مقدماتی حقوق مدنی عقود معین (دو جلد).................دکتر ناصر کاتوزیان
7) حقوق مدنی(8) شفعه، وصیت و ارث......................................................دکتر ناصر کاتوزیان
8) قانون مدنی در نظم حقوق کنونی..................................................دکتر ناصر کاتوزیان
9) قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی
10) حقوق تجارت(1، 2، 3، 4 و 5 ).........................................دکتر اسکینی-دکتر عرفانی
11) قانون تجارت
12) قانون تصفیه امور ورشکستگی
13) قانون صدور چک
14) آئین دادرسی مدنی و بازرگانی............................................دکتر سید محسن محمدزاده افشار
15) کتاب های دکتر شمس
16) قانون آئین دادرسی جدید
17) قانون اجرای احکام مدنی
متون فقه:
18) لمعه دمشقیه( متون 1 و 2)....................................................................دکتر شیروانی- جزوه متون فقه(1) دکتر شکاری
19) خلاصه شرح لمعه شهید ثانی..........................................................رضا شکری نشر پردازش


متون حقوقی:
20) Law text
21) Law made simple
22) G.C.S.E law
نصف سوالات کنکور کارشناسی ارشد در متون حقوقی، 15 سوال از متون تخصصی حقوق و 15 سوال دیگر از زبان عمومی( شامل قواعد، گرامر، لغات و ...) است.


منابع کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

حقوق جزای عمومی:
1) بایسته های حقوق جزا......................................................................دکتر ایرج گلدوزیان
2) زمینه حقوق جزای عمومی......................................................................دکتر رضا نوربها
3) حقوق جزای عمومی (جلد1و2).......................................................دکتر محمدعلی اردبیلی
4) قانون مجازات اسلامی (مواد1 تا62 مکرر)


حقوق جزای اختصاصی:
5) حقوق جزای اختصاصی......................................................................دکتر ایرج گلدوزیان
6) حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت)....................................دکتر میرمحمدصادقی
7) حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی)..........................دکتر میرمحمدصادقی
8) حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اشخاص).........................................دکتر محمدهادی صادقی
9) بحث قانون مجازات اسلامی.................................................................دکتر ایرج گلدوزیان
10) قانون مجازات اسلامی (مواد63 تا729 )


آئین دادرسی کیفری:
11) آئین دادرسی کیفری (جلد1 و2 )..........................................................دکتر محمد آشوری
12) آئین دادرسی کیفری (جلد1 و2 و3 و4 )........................................................دکتر آخوندی
13) عدالت کیفری........................................................................................دکتر آشوری
14) قانون آ.د.ک.د.ع. مصوب 1378
15) قانون دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373، قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
مصوب 1378 و قانون نحوه وصول درآمدهای دولت مصوب 1373


متون فقه:
16) لمعه( 1و2 )شامل مباحث: بیع، اجاره، ودیعه، وکالت، عاریه، قرض، ضمان،رهن، نکاح و طلاق، حدود و قصاص و دیات، اخذ به شفعه و ارث.
17) متون فقه (1و 2و 3و 4 ).......................................................................ابوالحسن محمدی
18) خلاصه شرح لمعه......................................................................رضا شکری( نشر پردازش )


متون حقوقی:
19) Law text
20) Law made simple
21).C.S.E law


حقوق اساسی :
1)بایسته های حقوق اساسی........................................................................ دکتر قاضی
2)حقوق اساسی( جلد 1و2)...........................................................دکتر سید محمد هاشمی
3)متن قانون اساسی


حقوق اداری:
4)حقوق اداری...................................................................................دکتر ابوالحمد
5)حقوق اداری.................................................................................دکتر موسی زاده
6)حقوق اداری..........................................................................دکتر طباطبایی مؤتمنی
7)حقوق اداری و قراردادهای اداری.............................................................دکتر انصاری


حقوق بین الملل عمومی:
1) حقوق بین الملل عمومی.................................................................دکتر ضیایی بیگدلی
2) جزوه درسی حقوق بین الملل عمومی........................................................دکتر بیک زاده
3) سازمان های بین المللی.....................................................................دکتر موسی زاده
4) سازمان های بین المللی...........................................................................دکتر آقایی
5) جزوه درسی حقوق بین الملل عمومی.............................................................دکتر ممتاز


متون فقه:
8)کتب حدود و قصاص و دیات و شهادت لمعه( متن اصلی لمعه )...........................ترجمه دکتر فیض
زبان:
9) زبان عمومی


متون حقوقی:
10) Law text
11) Law made simple
12) G.C.S.E law

منابع کارشناسی ارشد حقوق بین الملل عمومی و حقوق بشر

حقوق اساسی
1) حقوق اساسی و نهاد های سیاسی......................................................................دکتر قاضی
2) حقوق اساسی چمهوری اسلامی ایران(دوچلد).....................................................دکتر هاشمی
حقوق مدنی تعهدات
3) حقوق مدنی3(اعمال حقوقی) ....................................................................دکتر کاتوزیان
4) حقوق مدنی 4(وقایع حقوقی)....................................................................دکتر کاتوزیان
حقوق بین الملل عمومی
5) حقوق بین الملل عمومی .....................................................................دکترضیائی بیگدلی
6) جزوه ی حقوق بین الملل .........................................................................دکتر بیگ زاده
سازمان های بین المللی ...........................................................................دکتر موسی زاده
7) جزوه ی سازمان های بین المللی( بخش راه حل های غیر حقوقی و حقوقی اختلافات بین المللی) .........دکتر میر عباسی
9) منشور سازمان ملل متحد
10) حقوق بین الملل خصوصی ....................... دکتر نصیری و دکتر بهشید ارفع نیا
11) تعارض قوانین ......................................... دکتر نجاد علی الماسی
متون حقوقی
10)Law Text .............................................................................دکتر افتخار جهرمی
11) Law Made Simple..............................................................................پادفیلد
12) Gees Law ............................................................................................براون
13) Dictionary Of Law ....................................................................... Oxford

منابع کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین الملل

1) زبان (انگلیسی یا فرانسه)
2) حقوق مدنی
3) حقوق تجارت
4) حقوق بین الملل عمومی.....................................................دکتر ضیایی بیگدلی
5) حقوق بین الملل خصوصی .......................دکتر نصیری و دکتر بهشید ارفع نیا
6) تعارض قوانین ......................................... دکتر نجاد علی الماسی
منابع کارشناسی ارشد حقوق بین الملل مالکیت فکری

1) حقوق مدنی
2) زبان (انگلیسی یا فرانسه)
3) حقوق تجارت
4) متون فقه

منابع کارشناسی ارشد حقوق بین الملل محیط زیست

1) زبان (انگلیسی یا فرانسه)
2) حقوق اداری.................................دکتر منوچهر طباطبایی مؤتمنی و دکتر ابوالحمد
3) حقوق جزای اختصاصی
4) حقوق بین الملل عمومی

منبع: تبیان


منابع ارشدIT
ساعت ٦:۱۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٧/۱٢  کلمات کلیدی:۱) زبان تخصصی (با ضریب ۱) ( ۳۰ سؤال )
۲) مجموعه ی دروس عمومی (با ضریب ۲) ( هر درس ۱۰ سؤال )

الف) ساختمان های گسسته
کتاب درس: ساختمان های گسسته، دکتر قلی زاده.
ریاضی گسسته، گریمالدی.
ریاضی گسسته، ترمبلی.
کتاب تست: پوران پژوهش.

ب ) ساختمان داده ها
کتاب درس: ساختمان داده ها و الگوریتم ها در پاسکال، c، c++، هورویتز.
ساختمان داده ها و الگوریتم ها در جاوا، سارتج سهنی.
ساختمان داده ها، سیمور لیپ شوتز.
کتاب تست: ساختمان داده ها، دکتر مقسمی، درس و کنکور.
جزوه ی ساختمان داده ها، دکتر محمد قدسی، دانشگاه شریف.

ت ) طراحی الگوریتم

کتاب درس: مقدمه ای بر طراحی الگوریتم،معروف و مشهور به
CLRS.
طراحی الگوریتم، نیپولیتان، نعیمی پور.
طراحی الگوریتم، قلی زاده.
کتاب نکته و تست : مهندسی کامپیوتر، راهیان ارشد، جلدسوم.
جزوه ی طراحی الگوریتم، دکتر محمد قدسی، دانشگاه شریف.

ث ) مهندسی نرم افزار

کتاب درس: مهندسی نرم افزار، پرسمن. (ویرایش پنجم و ششم).
مهندسی نرم افزار، سامرویل (ویرایش پنجم).
تحلیل و طراحی نرم افزار، بنت لی.
مهندسی نرم افزار کلاسیک و شی گرا، ساش.
ج ) شبکه های کامپیوتری

کتاب درس: شبکه های کامپیوتری، اندرو اس تننباوم، ترجمه ی ملکیان، زارع پور و پدرام.
شبکه های کامپیوتری و انتقال داده، ویلیام استالینگز.
کتاب تست: ۳۰۰۰ مسئله ی حل شده در شبکه های کامپیوتری و انتقال داده، دکتر فتحی و مهندس صفائی.

ح ) مدیریت فناوری اطلاعات

کتاب درس: جزوه ی دانشگاه امیرکبیر.

دروس دیگر ( با ضریب ۱ )
۳) هوش مصنوعی ( ۱۰ سؤال )
کتاب درس: هوش مصنوعی، نوشته ی راسل و نوروینگ.
کتاب نکته و تست : مهندسی کامپیوتر، راهیان ارشد، جلدچهارم.

۴) پایگاه داده ها ( ۱۰ سؤال )

کتاب درس: پایگاه داده ها، سی جی دیت.
پایگاه داده ها، رامز المصری.
اصول طراحی بانک های اطلاعاتی، مصطفا حق جو.
اصول طراحی پایگاه داده ها، دکتر روحانی رانکوهی.
کتاب تست: پایگاه داده ها، مقسمی.

۵) سیستم عامل ( ۱۰ سؤال )

کتاب درس:
سیستم عامل، استالینگز.
سیستم عامل، سیلبرشاتس.
سیستم عامل، تننباوم.
جزوه ی سیستم عامل موسسه ی پرسپولیس.
تست: سیستم عامل، مقسمی، درس و کنکور.

۶) معماری ( ۱۰ سؤال )

کتاب درس: معماری کامپیوتر، موریس مانو.
معماری و سازماندهی کامپیوتر، استالینگز.
تست: کتاب پوران پژوهش، جلد آبی


رشته مدیریت کنکور کارشناسی ارشد
ساعت ٦:٠٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٧/۱٢  کلمات کلیدی:

منابع مرجع دانشگاهی رشته مدیریت برای آمادگی در کنکور کارشناسی ارشد

زبان عمومی و تخصصی:
* زبان تخصصی مدیریت (مقدماتی و پیشرفته)- داور ونوس
* ( GMAT ) زبان تخصصی مدیریت- داور ونوس - پگاه شاپوری
* فرهنگ فراگیری دانش مدیریت- پاتریک مانتانا- سهراب خلیلی شورینی
* ۵۰۴ واژه ضروری زبان انگلیسی بهمراه ترجمه فارسی - مترجم : محمدرضا مجدی- ویراستار : علی بهرامی
* گرامر از دبیرستان تا دانشگاه- عباس فرزام
* انگلیسی برای دانشجویان رشته مدیریت دکتر مشفقی- انتشارات سمت
* English Grammer in use
* Essential words for the TOEFL Barron’s

تئوری های مدیریت:
* کتاب مدیریت عمومی- مهدی الوانی
* کتاب مبانی سازمان و مدیریت - علی رضائیان
* کتاب تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم- علی رضائیان
* کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی - علی رضائیان
* کتاب مدیریت منابع انسانی - اسفندیار سعادت
* مبانی فلسفی و تئوریهای رهبری و رفتار سازمانی - علی اکبر افجه
* تستهای طبقه بندی شده تئوریهای مدیریت- داور ونوس
* کتاب تئوری و طراحی سازمان- استیفن رابینز- الوانی و دانائی فرد
* کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی- استیفن رابینز- اعرابی وپارسائیان
* کتاب تئوری های سازمان- ریچارد ال دفت- پارسائیان و اعرابی
* کتاب مدیریت رفتار سازمانی- هرسی و بلانچارد- علی علاقه بند
* کتاب مروری جامع به نظریه های مدیریت سازمان- سید رضا سید جوادین
* کتاب مدیریت منابع انسانی- ناصر میر سپاسی
* کتاب تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها- شمس السادات زاهدی
* تئوری‌های مدیریت- عبدالله جاسبی- فقط برای کنکور دانشگاه آزاد
* سازمان و مدیریت- رضا نجف بیگی- فقط برای کنکور دانشگاه آزاد

اقتصاد کلان:
* اقتصاد کلان- دکتر روزبهان

اقتصاد خرد:
* تئوری و مسائل اقتصاد خرد- دومنیک سالواتوره- ترجمه حسن سبحانی

ریاضیات:
* ریاضیات عمومی و کاربرد آن - جلد ۱و۲- محمد حسن پورکاظمی

آمار:
* آمار و کاربرد آن در مدیریت ( دو جلد) - عادل آذر – مومنی

مدیریت تولید:
* مفاهیم اساسی مدیریت تولید و عملیات- دکتر جعفرنژاد، محمد فاریابی باسمنج

پژوهش عملیاتی:
* تحقیق در عملیات- دکتر مهرگان

بازاریابی:
* مدیریت بازاریابی- دکتر داور ونوس، روستا، ابراهیمی
* اصول بازاریابی- فیلیپ کاتلر، ترجمه بهمن فروزنده
* اینکوترمز ۲۰۰۰

مدیریت مالی:
* مدیریت مالی- دکتر رضا تهرانی
* مدیریت مالی- دکتر قالیباف


منابع مرجع دانشگاهی رشته حسابداری برای آمادگی در کنکور کارشناسی ارشد

حسابداری مالی:
* استانداردهای حساب‌های ایران
* کلیه کتاب‌های در رابطه با حسابداری مالی منتشره توسط سازمان حسابرسی

حسابداری صنعتی:
* حسابداری صنعتی سازمان حسابرسی جلد ۱ و ۲ و ۳

حسابرسی:
* اصول حسابرسی سازمان حسابرسی جلد اول و دوم نشریه‌های ۸۷ و ۱۰۵
* استانداردهای حسابرسی ایران

آمار و ریاضی:
* ریاضیات آقای پورکاظمی
* آمار عدل آذر و مومنی

زبان انگلیسی:
* کتاب زبان انگلیسی برای رشته‌های مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی
* کتاب متون حسابداری داوود اقوامی انتشارات سمت

تذکر:منابع پیشنهادی است


حسابداری
ساعت ٥:٢٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٧/۱٢  کلمات کلیدی:منابع آزمون کارشناسی ارشد حسابداری + ضرایب مواد امتحانی

دفترچه اول )

>> ریاضیات و آمار ( ضریب ۳ - ۴۰سوال ) :

ریاضیات :

ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت ( دکتر ناصحی فر )

ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت (دکترجمشید صالحی صدقیانی )

ریاضیات در مدیریت, اقتصاد و حسابداری ( دکتر مسعود نیکوکار )

ریاضیات در مدیریت وحسابداری (امید محمودیان )

تستهای ریاضی کارشناسی ارشد ( هادی رنجبران)

آمار :

آمار و کاربرد ان در مدیریت ( دکتر ناصحی فر )

آمار و کاربرد ان در مدیریت۱و۲ ( دکتر عادل آذر و مومنی - انتشارات سمت )

آمار و کاربرد ان در مدیریت۱و۲ ( دکتر جمشید صدقیانی )

تستهای آمار و کاربرد ان در مدیریت کارشناسی ارشد ( هادی رنجبران )

تستهای آمار و کاربرد ان در مدیریت کارشناسی ارشد ( انتشارات سنجش تکمیلی )

>> زبان عمومی و تخصصی ( ضریب ۲ -۳۰ سوال )

زبان عمومی :

گرامر: Grammar for toefl- مسعود آریا نیا - عباس فرزام )

لغات : ۵۰۴ Absolutely words for toefl -Essential words for toefl )

زبان تخصصی :

حسابداری میانه - Intermediate Accounting ( KIESO - MOSICH )

حسابداری صنعتی - Cost Accounting ( HORNGREN & ALL… )

حسابداری پیشرفته - Advancesd Accounting ( LARSEN )

تستهای کارشناسی ارشد زبان تخصصی حسابداری ( دکتر باقر زاده )

کتاب - Common mistakes in English

زبان تخصصی حسابداری (۱ و ۲) - ( عبدالرضا تالانه - انتشارات کیومرث )

زبان تخصصی حسابداری - ( داوود اقوامی - انتشارات سمت )

——————

دفترچه دوم )

حسابداری مالی (ضریب ۳ - ۳۰ سوال ) :

استانداردهای حسابداری ایران (نشریه ۱۶۰ )

صورتهای مالی اساسی ( فصل اول نشریه ۷۶ )

حسابداری موجودی کالا (نشریه ۸۰ )

حسابداری دارائیهای ثابت/ اموال, ماشین آلات و تجهیزات (نشریه ۶۷ )

حسابداری استهلاک (نشریه ۹۰ )

حسابداری سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار (نشریه ۱۱۷ )

حسابداری شرکتهای سهامی (نشریه ۹۴ )

حسابداری پیمانکاری (نشریه ۵۱ )

شرکتهای تضامنی ( پیشرفته ۱ - حسن همتی)

مشارکت مخصوص /شرکتهای عملی (پیشرفته ۱ - حسن همتی )

کالای امانی /حق العمل کاری (پیشرفته ۱ - حسن همتی )

فروش اقساطی (پیشرفته ۱- حسن همتی )

اجاره ها (مباحث جاری در حسابداری - حسن همتی )

حسابداری شعب (پیشرفته ۱ - حسن همتی )

حسابداری تغییر قیمتها / تورمی (پیشرفته ۱ - حسن همتی )

صورتهای مالی تلفیقی (نشریه ۱۲۰ - دکتر شباهنگ )

صورتهای مالی تلفیقی از تئوری تا عمل ( دکتر محسن خوش طینت )

صورتهای مالی تلفیقی کاربردی ( دکتر محسن خوش طینت)

گزارشگری بخشها(پیشرفته ۱- حسن همتی )

حسابداری مالی - جلد اول ( یدالله تاری وردی )

حسابداری مالی جلد ۱ و ۲ (ایرج نوروش و کرمی و … )

حسابداری میانه ۱ - ( چستین و فلاهرتی و … * ترجمه : نوروش و کرمی و … )

حسابداری میانه جلد ۱ ( دکتر موسی بزرگ اصل - انتشارات سازمان حسابرسی )

مجموعه پرسشهای چهار گزینه ای حسابداری میانه CPA 2004 و استانداردهای حسابداری ایران ( دکتر مرادزاده فرد - ضیاءالدین مجدی - انتشارات کیومرث )

مجموعه پرسشهای چهار گزینه ای استانداردهای حسابداری ( دکتر عثمانی و جمشید اسکندری - انتشارات کیومرث )

حسابداری میانه ۱ و ۲ جمشید اسکندری

حسابداری صنعتی ( ضریب ۲ - ۳۰ سوال ) :

حسابداری صنعتی ۱ (دکتر عرب مازار - پیام نور )

حسابداری صنعتی ۱و۲ و۳(دکتر اعتمادی - انتشارات سنجش تکمیلی )

حسابداری صنعتی ۱و۲و۳ ( مجموعه سوالات حسابداری صنعتی ۲۰۰۲ CPA- علی مصدر )

حسابداری صنعتی ( رضا درگاهی )

حسابداری صنعتی جلد اول ( دکتر عثمانی و استاد قاسم زاده - انتشارات ترمه )

حسابداری صنعتی ۱ و ۲و ۳ تالیف جمشید اسکندری

حسابرسی ( ضریب ۲ - ۳۰ سوال ) :

اصول حسابرسی جلد ۱و۲ ( نشریه های سازمان حسابرسی ۸۷ و ۱۰۵ )

اصول حسابرسی ( دکتر آقائی و نژاد فهیم - انتشارات سنجش تکمیلی )

سوالات چهار گزینه ای حسابرسی AICPA( گارو هوانسیان فر )

سوالات چهار گزینه ای CPA ( نشریه ۱۵۴ سازمان حسابرسی )

مجموعه پرسشهای چهارگزینه ای حسابرسی ( کوروش امانی و فاضلی - کیومرث )

تستهای استانداردهای حسابرسی تالیف جمشید اسکندری

حسابرسی ۱ و ۲ تالیف جمشید اسکندری

سایر منابع مورد نیاز :

کتابهای سنجش تکمیلی ( حسابرسی -صنعتی -آمار- مالی )

جزوه درسی حسابداری میانه ( دکتر مراد زاده - دانشگاه علامه طباطبائی تهران)

جزوه درسی حسابداری پیشرفته ۲ ( دکتر محسن خوش طینت - علامه طباطبائی)

جزوه درسی حسابداری پیشرفته ( دکتر اسدی - علامه طباطبائی)

جزوه درسی حسابداری پیشرفته ۱و۲ ( دکتر باغومیان - شهید بهشتی تهران)

جزوه درسی حسابداری صنعتی ۱و۲و۳ ( دکتر عثمانی - شهید بهشتی)

مجموعه پرسشهای چهار گزینه ای کارشناسی ارشد حسابداری ( پردازش )

مجموعه پرسشهای چهار گزینه ای کارشناسی ارشد حسابداری ( دکتر نوروش و … )

مجموعه پرسشهای چهار گزینه ای کارشناسی ارشد حسابداری ( علی مصدر -مرادزاده و … - انتشارات کتابخانه فرهنگ )

مجموعه پرسشهای چهار گزینه ای کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی ( اکبر کنعانی - احمد محمود زاده - انتشارات فروزش )

 تذکر((فقط پیشنهاد میکنیم که بهترینها هستند در سا لهای اخیر))


به پرشین بلاگ خوش آمدید
ساعت ٥:۱۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٧/۱٢  کلمات کلیدی:
بنام خدا

كاربر گرامي

با سلام و احترام

پيوستن شما را به خانواده بزرگ وبلاگنويسان فارسي خوش آمد ميگوييم.
شما ميتوانيد براي آشنايي بيشتر با خدمات سايت به آدرس هاي زير مراجعه كنيد:

http://help.persianblog.ir براي راهنمايي و آموزش
http://news.persianblog.ir اخبار سايت براي اطلاع از
http://fans.persianblog.ir براي همكاري داوطلبانه در وبلاگستان
http://persianblog.ir/ourteam.aspx اسامي و لينك وبلاگ هاي تيم مديران سايت

در صورت بروز هر گونه مشكل در استفاده از خدمات سايت ميتوانيد با پست الكترونيكي :
support[at]persianblog.ir

و در صورت مشاهده تخلف با آدرس الكترونيكي
abuse[at]persianblog.ir
تماس حاصل فرماييد.

همچنين پيشنهاد ميكنيم با عضويت در جامعه مجازي ماي پرديس از خدمات اين سايت ارزشمند استفاده كنيد:
http://mypardis.com


با تشكر

مدير گروه سايتهاي پرشين بلاگ
مهدي بوترابي

http://ariagostar.com